IZ KCUS-A POJAŠNJAVAJU KO JE U BIH OVLAŠTEN ZA TESTIRANJA NA KORONAVIRUS


Nakon informacije koje su objavili pojedini portali da je Ministarstvo zdravstva KS zaprimilo akt Federalnog ministarstva zdravstva u kojem je navedeno da nijedna zdravstvena ustanova u FBiH nema rješenje za testiranje na koronavirus, očitovali su se iz Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS), te su dali određena pojašnjenja. Kako navode iz KCUS-a navode pružanje zdravstvenih […]

Ilustracija

Nakon informacije koje su objavili pojedini portali da je
Ministarstvo zdravstva KS zaprimilo akt Federalnog ministarstva zdravstva u
kojem je navedeno da nijedna zdravstvena ustanova u FBiH nema rješenje za
testiranje na koronavirus, očitovali su se iz Kliničkog centra Univerziteta u
Sarajevu (KCUS), te su dali određena pojašnjenja.

Kako navode iz KCUS-a navode pružanje zdravstvenih usluga od
značaja za javno zdravstvo nije dozvoljeno privatnim zdravstvenim ustanovama,
posebno ustanovama koje nisu u sistemu referalnih laboratorija sa Svjetskom
zdravstvenom organizacijom (WHO).

Dijagnostička disciplina

U aktu koji potpisuje prof. dr. Sandra Vegar-Zubović,
direktorica dijagnostičkih disciplina, ukazuje se na član 51. Zakona o
zdravstvenoj zaštiti koji glasi:

 • Javno-zdravstvene djelatnosti socijalne
  medicine, epidemiologije i higijene koje su od interesa za Federaciju odnosno
  kantona, hitna medicinska pomoć, djelatnost heterologne transplantacije organa
  i tkiva i autologne transplantacije koštane srži ne mogu biti predmetom
  privatne djelatnosti. To se odnosi i na prikupljanje, testiranje, preradu i
  distribuciju krvi i krvnih sastojaka, vještačke oplodnje, ako nije u pitanju
  darivanje sjemena od supruga, zatim patologiju, izuzev patohistološke
  djelatnosti, sudske medicine i mrtvozorničke djelatnosti- navodi se u aktu.

Infektivni otpad

Obim i vrsta javno-zdravstvene djelatnosti iz stava 1. ovog
člana, a koja ne može biti predmetom privatne djelatnosti, bliže će se odrediti
pravilnikom federalnog ministra.

Dalje se navodi da infekcija uzrokovana koronavirusom
(COVID-19) ima javno-zdravstveni značaj i dijagnostika se mora obavljati u
ustanovama čiji je osnivač država.

 • Kliiničke mikrobiološke laboratorije su
  registrovane za rad sa infektivnim agensima, jer imaju uspostavljen system
  biosigurnosnog nadzora. On podrazumijeva mjere tehničke i lične zaštite,
  utrenirano osoblje za rad sa ovakvim patogenima, te sigurno odlaganje o
  uništavanje infektivnog otpada. Privatne mikrobiološke laboratorije ne
  ispunjavaju ove uslove, te je rad sa patogenim agensima kao što je ovaj, rizik
  za cijelu populaciju – kaže se u aktu KCUS-a.

Potcrtavaju da je WHO od početka dijagnostiku koronavirusa
stavila na nivo referalnih mikrobioloških laboratorija kako bi osigurala
kvalitetnu I pozdanu dijagnostiku. Kažu da je ovo osigurano na način da sve
referalne laboratorije podliježu eksternoj kvaliteti koja se provodi slanjem
određenog broja negativnih I pozitivnih uzoraka na retestiranje u imenovanje
referalne laboratorija WHO-a.

Hayat.ba


POVEZANE VIJESTI