Musk tvitao da su izvanzemaljci gradili piramide, Egipat se buni

Musk tvitao da su izvanzemaljci gradili piramide, Egipat se buni | 24sata


“}, {“text”: “U priilog tomu Musku je poruu010dila da bi grobnice u kojima su pokopani graditelji piramida mogle posluu017eiti kao dokaz.”, “type”: “p”, “element”: “

U priilog tomu Musku je poruu010dila da bi grobnice u kojima su pokopani graditelji piramida mogle posluu017eiti kao dokaz.

“}, {“text”: “Struu010dnjaci kau017eu kako su grobnice otkrivene devedesetih godina prou0161log stoljeu0107au00a0definitivnou00a0dokaz da su veliu010danstvene grau0111evine doista izgradili stari Egipu0107ani.”, “type”: “p”, “element”: “

Struu010dnjaci kau017eu kako su grobnice otkrivene devedesetih godina prou0161log stoljeu0107au00a0definitivnou00a0dokaz da su veliu010danstvene grau0111evine doista izgradili stari Egipu0107ani.

“}, {“id”: “709089”, “src”: “”, “type”: “article”, “title”: “Ispovijest Muskove bivu0161e u017eene: Ostavio ju je bez novca s petero djece, bila mu je samo ‘ukras'”, “element”: “”, “custom_description”: “”}, {“text”: “U petak je juu017enoafriu010dki i kanadsko-ameriu010dkiu00a0tehnolou0161ki tajkun tvitao: ”Ou010digledno je da su piramide izgradili vanzemaljci”. Ta je njegova objava retvitana viu0161e odu00a084.000 puta.”, “type”: “p”, “element”: “

U petak je juu017enoafriu010dki i kanadsko-ameriu010dkiu00a0tehnolou0161ki tajkun tvitao: ”Ou010digledno je da su piramide izgradili vanzemaljci”. Ta je njegova objava retvitana viu0161e odu00a084.000 puta.

“}, {“text”: “Egipatska ministrica za meu0111unarodnu suradnju Rania al-Mashat mu je odgovorila tvitom u kojemu stoji kako redovito prati njegova postignuu0107a i divi seu00a0njegovu radu.”, “type”: “p”, “element”: “

Egipatska ministrica za meu0111unarodnu suradnju Rania al-Mashat mu je odgovorila tvitom u kojemu stoji kako redovito prati njegova postignuu0107a i divi seu00a0njegovu radu.

“}, {“text”: “Istodobno ga je pozvala da dodatno prouu010di i istrau017ei dokaze o gradnji zdanja izgrau0111enih za egipatske faraone.u00a0”, “type”: “p”, “element”: “

Istodobno ga je pozvala da dodatno prouu010di i istrau017ei dokaze o gradnji zdanja izgrau0111enih za egipatske faraone.u00a0

“}], “ads”: true, “thread_deleted”: false, “thread_locked”: false, “total_reaction_count”: 1, “comment_count”: 1, “view_count”: 540, “flash_external_link”: null}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: {“type”: “image”, “id”: “1803693”, “attributes”: {“width”: 1600, “height”: 1066, “caption”: “dpatop – 12 November 2019, Berlin: RECROP – Elon Musk, Tesla boss, smiles after the Golden Steering Wheel award. Photo: Ju00f6rg Carstensen/dpa /DPA/PIXSELL”, “title”: “Award of the Golden Steering Wheel”, “url”: “https://app.24sata.hr/media/images/2019-45/pxl-dpa-131119-26769095.jpg”, “crop”: {}, “created_date”: “2019-11-13T12:59:52.905012+01:00”}, “relationships”: {“author”: {“data”: {“type”: “author”, “id”: “37025”, “attributes”: {“name”: “Jorg Carstensen/DPA/PIXSELL”, “slug”: “jorg-carstensendpapixsell”, “title”: “”}, “relationships”: {“image”: {“data”: null}}}}}}}, “sections”: {“data”: [{“type”: “section”, “id”: “2”, “attributes”: {“name”: “Vijesti”, “slug”: “news”, “is_special”: false, “is_primary”: true, “label”: “”, “description”: “”, “slug_path”: “news”}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: null}}}, {“type”: “section”, “id”: “11”, “attributes”: {“name”: “Svijet”, “slug”: “svijet”, “is_special”: false, “is_primary”: false, “label”: “”, “description”: “”, “slug_path”: “news/svijet”}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: null}}}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/709147/sections”}, “meta”: {“count”: 2}}, “authors”: {“data”: [{“type”: “author”, “id”: “625”, “attributes”: {“name”: “HINA”, “slug”: “hina”, “title”: “”}, “relationships”: {“image”: {“data”: null}}}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/709147/authors”}, “meta”: {“count”: 1}}, “keywords”: {“data”: [{“type”: “keyword”, “id”: “137091”, “attributes”: {“name”: “elon musk”, “slug”: “elon-musk”}}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/709147/keywords”}, “meta”: {“count”: 1}}, “image”: {“data”: {“type”: “image”, “id”: “1803693”, “attributes”: {“width”: 1600, “height”: 1066, “caption”: “dpatop – 12 November 2019, Berlin: RECROP – Elon Musk, Tesla boss, smiles after the Golden Steering Wheel award. Photo: Ju00f6rg Carstensen/dpa /DPA/PIXSELL”, “title”: “Award of the Golden Steering Wheel”, “url”: “https://app.24sata.hr/media/images/2019-45/pxl-dpa-131119-26769095.jpg”, “crop”: {}, “created_date”: “2019-11-13T12:59:52.905012+01:00”}, “relationships”: {“author”: {“data”: {“type”: “author”, “id”: “37025”, “attributes”: {“name”: “Jorg Carstensen/DPA/PIXSELL”, “slug”: “jorg-carstensendpapixsell”, “title”: “”}, “relationships”: {“image”: {“data”: null}}}}}}}, “layout”: {“data”: null}, “seo”: {“data”: null}, “special”: {“data”: {“type”: “article-special-article”, “id”: “709147”, “attributes”: {“logo_image_url”: null, “logo_url”: null, “logo_title”: null}, “relationships”: {“special_cover_image”: {“data”: null}}}}, “native”: {“data”: {“type”: “article-native”, “id”: “709147”, “attributes”: {“header_url”: null, “logo_url”: null, “client_label”: null, “client_name”: null}, “relationships”: {“header_image”: {“data”: null}, “logo_image”: {“data”: null}}}}, “videos”: {“data”: []}, “galleries”: {“data”: []}, “images”: {“data”: []}, “related_articles”: {“data”: [{“type”: “article”, “id”: “708888”, “attributes”: {“title”: “Musk kupio Amber auto, unutra stavio ureu0111aj za prisluu0161kivanje”, “lead_text”: “Amberina majka rekla je za Muska da je opsjednut kontrolom, a za Deppa je govorila da je anu0111eo te se nadala kako u0107e se Amber i Johnny pomiriti. Muskovi predstavnici odbili su komentirati ove tvrdnje”, “slug”: “musk-kupio-amber-auto-unutra-stavio-uredaj-za-prisluskivanje”, “label”: “‘OPSJEDNUT JE KONTROLOM'”, “link”: “/show/musk-kupio-amber-auto-unutra-stavio-uredaj-za-prisluskivanje-708888”, “publish_date”: “2020-08-01T10:30:00+02:00”, “explicit_content”: false, “article_type”: “article”, “is_premium”: false}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: {“type”: “image”, “id”: “1956965”}}, “sections”: {“data”: [{“type”: “section”, “id”: “872”}, {“type”: “section”, “id”: “3”}, {“type”: “section”, “id”: “185”}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/708888/sections”}, “meta”: {“count”: 3}}, “authors”: {“data”: [{“type”: “author”, “id”: “54850”}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/708888/authors”}, “meta”: {“count”: 1}}, “keywords”: {“data”: [{“type”: “keyword”, “id”: “137091”}, {“type”: “keyword”, “id”: “102918”}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/708888/keywords”}, “meta”: {“count”: 2}}, “live”: {“data”: null}, “section”: {“data”: {“type”: “section”, “id”: “3”}}, “subsection”: {“data”: {“type”: “section”, “id”: “185”}}}, “meta”: {“comment_count_url”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/708888/comment-count”, “view_count_url”: “https://app.24sata.hr/fapi/analytics/object/content.article/708888”}}]}, “live”: {“data”: null}, “section”: {“data”: {“type”: “section”, “id”: “2”, “attributes”: {“name”: “Vijesti”, “slug”: “news”, “is_special”: false, “is_primary”: true, “label”: “”, “description”: “”, “slug_path”: “news”}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: null}}}}, “subsection”: {“data”: {“type”: “section”, “id”: “11”, “attributes”: {“name”: “Svijet”, “slug”: “svijet”, “is_special”: false, “is_primary”: false, “label”: “”, “description”: “”, “slug_path”: “news/svijet”}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: null}}}}, “files”: {“data”: []}, “extra_contents”: {“data”: []}, “related_xinline_articles”: {“data”: [{“type”: “article”, “id”: “709089”, “attributes”: {“title”: “Ispovijest Muskove bivu0161e u017eene: Ostavio ju je bez novca s petero djece, bila mu je samo ‘ukras'”, “lead_text”: “Bila je nesretna jer je s vremenom postajala ukrasni predmet bez prava glasa i prava na miu0161ljenje. Iu0161li su na brau010dne terapije da izglade nesuglasice, ali to je propalo. Elon se nije u017eelio mijenjati”, “slug”: “ispovijest-muskove-bivse-zene-ostavio-ju-je-bez-novca-s-petero-djece-bila-mu-je-samo-ukras”, “label”: “DETALJI MUu010cNOG BRAKA”, “link”: “/show/ispovijest-muskove-bivse-zene-ostavio-ju-je-bez-novca-s-petero-djece-bila-mu-je-samo-ukras-709089”, “publish_date”: “2020-08-02T15:45:00+02:00”, “explicit_content”: false, “article_type”: “article”, “is_premium”: false}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: {“type”: “image”, “id”: “1957683”}}, “sections”: {“data”: [{“type”: “section”, “id”: “872”}, {“type”: “section”, “id”: “3”}, {“type”: “section”, “id”: “185”}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/709089/sections”}, “meta”: {“count”: 3}}, “authors”: {“data”: [{“type”: “author”, “id”: “54850”}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/709089/authors”}, “meta”: {“count”: 1}}, “keywords”: {“data”: [{“type”: “keyword”, “id”: “137091”}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/709089/keywords”}, “meta”: {“count”: 1}}, “live”: {“data”: null}, “section”: {“data”: {“type”: “section”, “id”: “3”}}, “subsection”: {“data”: {“type”: “section”, “id”: “185”}}}, “meta”: {“comment_count_url”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/709089/comment-count”, “view_count_url”: “https://app.24sata.hr/fapi/analytics/object/content.article/709089”}}]}, “reactions”: {“data”: [{“type”: “reaction-counter”, “id”: “25260”}]}, “own_reaction”: {“data”: null}, “popular_comments”: {“data”: [{“type”: “comment”, “id”: “25883406”}]}}, “meta”: {“comment_count_url”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/709147/comment-count”, “view_count_url”: “https://app.24sata.hr/fapi/analytics/object/content.article/709147”}}, “included”: [{“type”: “article”, “id”: “708888”, “attributes”: {“title”: “Musk kupio Amber auto, unutra stavio ureu0111aj za prisluu0161kivanje”, “lead_text”: “Amberina majka rekla je za Muska da je opsjednut kontrolom, a za Deppa je govorila da je anu0111eo te se nadala kako u0107e se Amber i Johnny pomiriti. Muskovi predstavnici odbili su komentirati ove tvrdnje”, “slug”: “musk-kupio-amber-auto-unutra-stavio-uredaj-za-prisluskivanje”, “label”: “‘OPSJEDNUT JE KONTROLOM'”, “link”: “/show/musk-kupio-amber-auto-unutra-stavio-uredaj-za-prisluskivanje-708888”, “publish_date”: “2020-08-01T10:30:00+02:00”, “explicit_content”: false, “article_type”: “article”, “is_premium”: false}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: {“type”: “image”, “id”: “1956965”}}, “sections”: {“data”: [{“type”: “section”, “id”: “872”}, {“type”: “section”, “id”: “3”}, {“type”: “section”, “id”: “185”}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/708888/sections”}, “meta”: {“count”: 3}}, “authors”: {“data”: [{“type”: “author”, “id”: “54850”}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/708888/authors”}, “meta”: {“count”: 1}}, “keywords”: {“data”: [{“type”: “keyword”, “id”: “137091”}, {“type”: “keyword”, “id”: “102918”}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/708888/keywords”}, “meta”: {“count”: 2}}, “live”: {“data”: null}, “section”: {“data”: {“type”: “section”, “id”: “3”}}, “subsection”: {“data”: {“type”: “section”, “id”: “185”}}}, “meta”: {“comment_count_url”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/708888/comment-count”, “view_count_url”: “https://app.24sata.hr/fapi/analytics/object/content.article/708888”}}, {“type”: “article”, “id”: “709089”, “attributes”: {“title”: “Ispovijest Muskove bivu0161e u017eene: Ostavio ju je bez novca s petero djece, bila mu je samo ‘ukras'”, “lead_text”: “Bila je nesretna jer je s vremenom postajala ukrasni predmet bez prava glasa i prava na miu0161ljenje. Iu0161li su na brau010dne terapije da izglade nesuglasice, ali to je propalo. Elon se nije u017eelio mijenjati”, “slug”: “ispovijest-muskove-bivse-zene-ostavio-ju-je-bez-novca-s-petero-djece-bila-mu-je-samo-ukras”, “label”: “DETALJI MUu010cNOG BRAKA”, “link”: “/show/ispovijest-muskove-bivse-zene-ostavio-ju-je-bez-novca-s-petero-djece-bila-mu-je-samo-ukras-709089”, “publish_date”: “2020-08-02T15:45:00+02:00”, “explicit_content”: false, “article_type”: “article”, “is_premium”: false}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: {“type”: “image”, “id”: “1957683”}}, “sections”: {“data”: [{“type”: “section”, “id”: “872”}, {“type”: “section”, “id”: “3”}, {“type”: “section”, “id”: “185”}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/709089/sections”}, “meta”: {“count”: 3}}, “authors”: {“data”: [{“type”: “author”, “id”: “54850”}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/709089/authors”}, “meta”: {“count”: 1}}, “keywords”: {“data”: [{“type”: “keyword”, “id”: “137091”}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/709089/keywords”}, “meta”: {“count”: 1}}, “live”: {“data”: null}, “section”: {“data”: {“type”: “section”, “id”: “3”}}, “subsection”: {“data”: {“type”: “section”, “id”: “185”}}}, “meta”: {“comment_count_url”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/709089/comment-count”, “view_count_url”: “https://app.24sata.hr/fapi/analytics/object/content.article/709089”}}, {“type”: “article-native”, “id”: “709147”, “attributes”: {“header_url”: null, “logo_url”: null, “client_label”: null, “client_name”: null}, “relationships”: {“header_image”: {“data”: null}, “logo_image”: {“data”: null}}}, {“type”: “article-special-article”, “id”: “709147”, “attributes”: {“logo_image_url”: null, “logo_url”: null, “logo_title”: null}, “relationships”: {“special_cover_image”: {“data”: null}}}, {“type”: “author”, “id”: “37025”, “attributes”: {“name”: “Jorg Carstensen/DPA/PIXSELL”, “slug”: “jorg-carstensendpapixsell”, “title”: “”}, “relationships”: {“image”: {“data”: null}}}, {“type”: “author”, “id”: “54850”, “attributes”: {“name”: “Helena Ivankoviu0107”, “slug”: “helena-ivankovic”, “title”: “”}, “relationships”: {“image”: {“data”: null}}}, {“type”: “author”, “id”: “625”, “attributes”: {“name”: “HINA”, “slug”: “hina”, “title”: “”}, “relationships”: {“image”: {“data”: null}}}, {“type”: “image”, “id”: “1803693”, “attributes”: {“width”: 1600, “height”: 1066, “caption”: “dpatop – 12 November 2019, Berlin: RECROP – Elon Musk, Tesla boss, smiles after the Golden Steering Wheel award. Photo: Ju00f6rg Carstensen/dpa /DPA/PIXSELL”, “title”: “Award of the Golden Steering Wheel”, “url”: “https://app.24sata.hr/media/images/2019-45/pxl-dpa-131119-26769095.jpg”, “crop”: {}, “created_date”: “2019-11-13T12:59:52.905012+01:00”}, “relationships”: {“author”: {“data”: {“type”: “author”, “id”: “37025”, “attributes”: {“name”: “Jorg Carstensen/DPA/PIXSELL”, “slug”: “jorg-carstensendpapixsell”, “title”: “”}, “relationships”: {“image”: {“data”: null}}}}}}, {“type”: “image”, “id”: “1956965”, “attributes”: {“width”: 1500, “height”: 860, “caption”: “”, “title”: “”, “url”: “https://app.24sata.hr/media/images/2020-30/pjimage-91.jpg”, “crop”: {}, “created_date”: “2020-07-31T20:33:16.106713+02:00”}}, {“type”: “image”, “id”: “1957683”, “attributes”: {“width”: 1500, “height”: 860, “caption”: “”, “title”: “”, “url”: “https://app.24sata.hr/media/images/2020-30/pjimage-2020-08-02t125601-823.jpg”, “crop”: {}, “created_date”: “2020-08-02T12:55:33.907783+02:00”}}, {“type”: “keyword”, “id”: “137091”, “attributes”: {“name”: “elon musk”, “slug”: “elon-musk”}}, {“type”: “section”, “id”: “11”, “attributes”: {“name”: “Svijet”, “slug”: “svijet”, “is_special”: false, “is_primary”: false, “label”: “”, “description”: “”, “slug_path”: “news/svijet”}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: null}}}, {“type”: “section”, “id”: “2”, “attributes”: {“name”: “Vijesti”, “slug”: “news”, “is_special”: false, “is_primary”: true, “label”: “”, “description”: “”, “slug_path”: “news”}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: null}}}, {“type”: “section”, “id”: “3”, “attributes”: {“name”: “Show”, “slug”: “show”, “is_special”: false, “is_primary”: true, “label”: “”, “description”: “”, “slug_path”: “show”}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: null}}}]}; //–>

U petak je južnoafrički i kanadsko-američki tehnološki tajkun tvitao: “Očigledno je da su piramide izgradili vanzemaljci”. Ta je njegova objava retvitana više od 84.000 puta

<p>Egipat je pozvao milijardera <strong>Elona Muska</strong> u posjet toj zemlji kako bi se ondje na licu mjesta uvjerio da čuvene piramide nisu izgradili izvanzemaljci, piše u nedjelju BBC. </p><p>Osnivač i direktor tvrtke SpaceX nedavno je objavio tvit koji se činio poput potpore teoretičarima zavjere koji tvrde da su u golemim naporima uloženim u građevinske radove na piramidama sudjelovali i graditelji s drugih planeta. </p><p>No egipatska ministrica za međunarodnu suradnju čvrsto je odlučila ne prepustiti zasluge za arhitektonske i građevinske radove na jednom od svjetskih čuda svemircima.</p><p>U priilog tomu Musku je poručila da bi grobnice u kojima su pokopani graditelji piramida mogle poslužiti kao dokaz.</p><p>Stručnjaci kažu kako su grobnice otkrivene devedesetih godina prošlog stoljeća definitivno dokaz da su veličanstvene građevine doista izgradili stari Egipćani.</p><p>U petak je južnoafrički i kanadsko-američki tehnološki tajkun tvitao: “Očigledno je da su piramide izgradili vanzemaljci”. Ta je njegova objava retvitana više od 84.000 puta.</p><p>Egipatska ministrica za međunarodnu suradnju<strong> Rania al-Mashat</strong> mu je odgovorila tvitom u kojemu stoji kako redovito prati njegova postignuća i divi se njegovu radu.</p><p>Istodobno ga je pozvala da dodatno prouči i istraži dokaze o gradnji zdanja izgrađenih za egipatske faraone. </p>


24sata.hr


POVEZANE VIJESTI