Više od 20 policajaca nogama i pendrecima premlatilo mladića

Više od 20 policajaca nogama i pendrecima premlatilo mladića | 24sata


“}, {“text”: “No, umjesto da itko mladiu0107u pomogne, kordon policajaca koji je naiu0161ao odluu010dio je izudarati mladiu0107a koji se u0161titio na podu. u010cak i kad su prou0161li policajci koji su ga premlatili, naiu0161la su policijska vozila.u00a0”, “type”: “p”, “element”: “

No, umjesto da itko mladiu0107u pomogne, kordon policajaca koji je naiu0161ao odluu010dio je izudarati mladiu0107a koji se u0161titio na podu. u010cak i kad su prou0161li policajci koji su ga premlatili, naiu0161la su policijska vozila.u00a0

“}, {“type”: “embed”, “object”: {“script”: “”, “source”: “https://twitter.com/VanjaR/status/1280964323028930571?ref_src=twsrc%5Etfw”, “provider”: “twitter”}, “element”: “

n

BRUKA I SRAMOTA!!! pic.twitter.com/qMpBQ1Wc7k

nu2014 Valentina Rekoviu0107 (@VanjaR) July 8, 2020

“}, {“type”: “script”, “element”: “”}, {“text”: “No oni su ga samo podigli i ostavili na plou010dniku.”, “type”: “p”, “element”: “

No oni su ga samo podigli i ostavili na plou010dniku.

“}], “ads”: true, “thread_deleted”: false, “thread_locked”: false, “total_reaction_count”: 0, “comment_count”: 3, “view_count”: 395, “flash_external_link”: null}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: {“type”: “image”, “id”: “1944650”, “attributes”: {“width”: 1000, “height”: 600, “caption”: “”, “title”: “”, “url”: “https://app.24sata.hr/media/images/2020-27/dizajn-bez-naslova-1_lqeG0nt.jpg”, “crop”: {}, “created_date”: “2020-07-08T23:30:40.114215+02:00”}, “relationships”: {“author”: {“data”: {“type”: “author”, “id”: “61337”, “attributes”: {“name”: “screenshot/twitter”, “slug”: “screenshot-twitter”, “title”: “”}, “relationships”: {“image”: {“data”: null}}}}}}}, “sections”: {“data”: [{“type”: “section”, “id”: “2”, “attributes”: {“name”: “Vijesti”, “slug”: “news”, “is_special”: false, “is_primary”: true, “label”: “”, “description”: “”, “slug_path”: “news”}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: null}}}, {“type”: “section”, “id”: “11”, “attributes”: {“name”: “Svijet”, “slug”: “svijet”, “is_special”: false, “is_primary”: false, “label”: “”, “description”: “”, “slug_path”: “news/svijet”}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: null}}}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/704724/sections”}, “meta”: {“count”: 2}}, “authors”: {“data”: [{“type”: “author”, “id”: “114”, “attributes”: {“name”: “Ivan Hruu0161kovec”, “slug”: “ivan-hruskovec”, “title”: “”}, “relationships”: {“image”: {“data”: null}}}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/704724/authors”}, “meta”: {“count”: 1}}, “keywords”: {“data”: [{“type”: “keyword”, “id”: “195”, “attributes”: {“name”: “srbija”, “slug”: “srbija”}}, {“type”: “keyword”, “id”: “170”, “attributes”: {“name”: “napad”, “slug”: “napad”}}, {“type”: “keyword”, “id”: “3838”, “attributes”: {“name”: “beograd”, “slug”: “beograd”}}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/704724/keywords”}, “meta”: {“count”: 3}}, “image”: {“data”: {“type”: “image”, “id”: “1944650”, “attributes”: {“width”: 1000, “height”: 600, “caption”: “”, “title”: “”, “url”: “https://app.24sata.hr/media/images/2020-27/dizajn-bez-naslova-1_lqeG0nt.jpg”, “crop”: {}, “created_date”: “2020-07-08T23:30:40.114215+02:00”}, “relationships”: {“author”: {“data”: {“type”: “author”, “id”: “61337”, “attributes”: {“name”: “screenshot/twitter”, “slug”: “screenshot-twitter”, “title”: “”}, “relationships”: {“image”: {“data”: null}}}}}}}, “layout”: {“data”: null}, “seo”: {“data”: null}, “special”: {“data”: {“type”: “article-special-article”, “id”: “704724”, “attributes”: {“logo_image_url”: null, “logo_url”: null, “logo_title”: null}, “relationships”: {“special_cover_image”: {“data”: null}}}}, “native”: {“data”: {“type”: “article-native”, “id”: “704724”, “attributes”: {“header_url”: null, “logo_url”: null, “client_label”: null, “client_name”: null}, “relationships”: {“header_image”: {“data”: null}, “logo_image”: {“data”: null}}}}, “videos”: {“data”: [{“type”: “video”, “id”: “1216341”, “attributes”: {“title”: “Policija u Beogradu brutalno pretukla prosvjednika”, “description”: “”, “url”: “https://video.24sata.hr/video/cds/24/2020/7/6f51b5dc.mp4”, “provider”: “upload”, “video_id”: “”, “created_date”: “2020-07-08T23:44:44.802759+02:00”, “width”: null, “height”: null, “no_ads”: false}, “relationships”: {“author”: {“data”: {“type”: “author”, “id”: “72101”, “attributes”: {“name”: “A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava/Twitter”, “slug”: “a-11-inicijativa-za-ekonomska-i-socijalna-prava-twitter”, “title”: “”}, “relationships”: {“image”: {“data”: null}}}}, “cover_image”: {“data”: {“type”: “image”, “id”: “1944653”, “attributes”: {“width”: 563, “height”: 1001, “caption”: “”, “title”: “”, “url”: “https://app.24sata.hr/media/images/2020-27/beograd.jpg”, “crop”: {}, “created_date”: “2020-07-08T23:44:17.806403+02:00”}, “relationships”: {“author”: {“data”: {“type”: “author”, “id”: “72101”, “attributes”: {“name”: “A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava/Twitter”, “slug”: “a-11-inicijativa-za-ekonomska-i-socijalna-prava-twitter”, “title”: “”}, “relationships”: {“image”: {“data”: null}}}}}}}}}]}, “galleries”: {“data”: [{“type”: “gallery”, “id”: “643351”, “attributes”: {“title”: “Viu0161e od 20 policajaca nogama i pendrecima mlatilo mladiu0107a”, “description”: “”, “item_count”: 1, “is_embedded”: false}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: {“type”: “image”, “id”: “1944650”, “attributes”: {“width”: 1000, “height”: 600, “caption”: “”, “title”: “”, “url”: “https://app.24sata.hr/media/images/2020-27/dizajn-bez-naslova-1_lqeG0nt.jpg”, “crop”: {}, “created_date”: “2020-07-08T23:30:40.114215+02:00”}, “relationships”: {“author”: {“data”: {“type”: “author”, “id”: “61337”, “attributes”: {“name”: “screenshot/twitter”, “slug”: “screenshot-twitter”, “title”: “”}, “relationships”: {“image”: {“data”: null}}}}}}}}}]}, “images”: {“data”: []}, “related_articles”: {“data”: [{“type”: “article”, “id”: “704722”, “attributes”: {“title”: “Tisuu0107e na ulicama Srbije: Napali zgradu televizije u Novom Sadu”, “lead_text”: “Prosvjednici u Novom Sadu nasrnuli su na zgradu televizije, u Niu0161u su neu0161to mirniji, no tisuu0107e ljudi izau0161le su i na ulice gradova diljem Srbije”, “slug”: “tisuce-na-ulicama-srbije-napali-zgradu-televizije-u-novom-sadu”, “label”: “PRIVODE PROSVJEDNIKE”, “link”: “/news/tisuce-na-ulicama-srbije-napali-zgradu-televizije-u-novom-sadu-704722”, “publish_date”: “2020-07-08T22:41:00+02:00”, “explicit_content”: false, “article_type”: “article”, “is_premium”: false}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: {“type”: “image”, “id”: “1944641”}}, “sections”: {“data”: [{“type”: “section”, “id”: “2”}, {“type”: “section”, “id”: “11”}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/704722/sections”}, “meta”: {“count”: 2}}, “authors”: {“data”: [{“type”: “author”, “id”: “114”}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/704722/authors”}, “meta”: {“count”: 1}}, “keywords”: {“data”: [{“type”: “keyword”, “id”: “15050”}, {“type”: “keyword”, “id”: “8389”}, {“type”: “keyword”, “id”: “1391”}, {“type”: “keyword”, “id”: “195”}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/704722/keywords”}, “meta”: {“count”: 4}}, “live”: {“data”: null}, “section”: {“data”: {“type”: “section”, “id”: “2”}}, “subsection”: {“data”: {“type”: “section”, “id”: “11”}}}, “meta”: {“comment_count_url”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/704722/comment-count”, “view_count_url”: “https://app.24sata.hr/fapi/analytics/object/content.article/704722”}}, {“type”: “article”, “id”: “704720”, “attributes”: {“title”: “Dok prosvjednici razbijaju, Ana Brnabiu0107 poruu010duje: Stabilnost Srbije niu0161ta neu0107e kompromitirati”, “lead_text”: “Prosvjedi i sukobi demonstranata i policije pou010deli su u utorak naveu010der, nakon najave da bi se u Beogradu ponovno mogao uvesti policijski sat, a situacija seu00a0ponovila u srijedu naveu010der”, “slug”: “dok-prosvjednici-razbijaju-ana-brnabic-porucuje-stabilnost-srbije-nista-nece-kompromitirati”, “label”: “‘POBIJEDIT u0106EMO'”, “link”: “/news/dok-prosvjednici-razbijaju-ana-brnabic-porucuje-stabilnost-srbije-nista-nece-kompromitirati-704720”, “publish_date”: “2020-07-08T22:15:00+02:00”, “explicit_content”: false, “article_type”: “article”, “is_premium”: false}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: {“type”: “image”, “id”: “1944632”}}, “sections”: {“data”: [{“type”: “section”, “id”: “2”}, {“type”: “section”, “id”: “11”}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/704720/sections”}, “meta”: {“count”: 2}}, “authors”: {“data”: [{“type”: “author”, “id”: “625”}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/704720/authors”}, “meta”: {“count”: 1}}, “keywords”: {“data”: [{“type”: “keyword”, “id”: “195”}, {“type”: “keyword”, “id”: “3838”}, {“type”: “keyword”, “id”: “226107”}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/704720/keywords”}, “meta”: {“count”: 3}}, “live”: {“data”: null}, “section”: {“data”: {“type”: “section”, “id”: “2”}}, “subsection”: {“data”: {“type”: “section”, “id”: “11”}}}, “meta”: {“comment_count_url”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/704720/comment-count”, “view_count_url”: “https://app.24sata.hr/fapi/analytics/object/content.article/704720”}}, {“type”: “article”, “id”: “704709”, “attributes”: {“title”: “Sergeju Trifunoviu0107u su razbili glavu: ‘A samo sam dou0161ao kako bih iskazao podru0161ku prosvjedu'”, “lead_text”: “Trifunoviu0107 je zadobio dva laku0161a udarca te jedan teu017ei udarac u glavu, kao i udarac u nogu. Na brojnim videima tou010dno se vidi kako su glumca udarili fotoaparatom u glavu, nakon u010dega mu je pou010dela teu0107i krv”, “slug”: “sergeju-trifunovicu-su-razbili-glavu-a-samo-sam-dosao-kako-bih-iskazao-podrsku-prosvjedu”, “label”: “KAOS U SRBIJI”, “link”: “/show/sergeju-trifunovicu-su-razbili-glavu-a-samo-sam-dosao-kako-bih-iskazao-podrsku-prosvjedu-704709”, “publish_date”: “2020-07-08T20:15:00+02:00”, “explicit_content”: false, “article_type”: “article”, “is_premium”: false}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: {“type”: “image”, “id”: “1944590”}}, “sections”: {“data”: [{“type”: “section”, “id”: “872”}, {“type”: “section”, “id”: “3”}, {“type”: “section”, “id”: “185”}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/704709/sections”}, “meta”: {“count”: 3}}, “authors”: {“data”: [{“type”: “author”, “id”: “52839”}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/704709/authors”}, “meta”: {“count”: 1}}, “keywords”: {“data”: [{“type”: “keyword”, “id”: “195”}, {“type”: “keyword”, “id”: “3838”}, {“type”: “keyword”, “id”: “237097”}, {“type”: “keyword”, “id”: “78165”}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/704709/keywords”}, “meta”: {“count”: 4}}, “live”: {“data”: null}, “section”: {“data”: {“type”: “section”, “id”: “3”}}, “subsection”: {“data”: {“type”: “section”, “id”: “185”}}}, “meta”: {“comment_count_url”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/704709/comment-count”, “view_count_url”: “https://app.24sata.hr/fapi/analytics/object/content.article/704709”}}, {“type”: “article”, “id”: “704699”, “attributes”: {“title”: “Muu0161karca koji je na prosvjedu izjavio ‘u0106ale, ovo je za tebe’ povezivali su s Majom u0160uput”, “lead_text”: “Petar u0110uriu0107 reporterki N1 rekao je da je na prosvjedu zato u0161to je njegov otac preminuo od korona virusa jer nije bilo respiratora. Fanovima nije trebalo dugo da ga prepoznaju – priu010dalo se da je bio s Majom”, “slug”: “muskarca-koji-je-na-prosvjedu-izjavio-cale-ovo-je-za-tebe-povezivali-su-s-majom-suput”, “label”: “BILA U STANU NJEGOVE SESTRE”, “link”: “/show/muskarca-koji-je-na-prosvjedu-izjavio-cale-ovo-je-za-tebe-povezivali-su-s-majom-suput-704699”, “publish_date”: “2020-07-08T19:05:00+02:00”, “explicit_content”: false, “article_type”: “article”, “is_premium”: false}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: {“type”: “image”, “id”: “1944578”}}, “sections”: {“data”: [{“type”: “section”, “id”: “872”}, {“type”: “section”, “id”: “3”}, {“type”: “section”, “id”: “185”}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/704699/sections”}, “meta”: {“count”: 3}}, “authors”: {“data”: [{“type”: “author”, “id”: “52839”}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/704699/authors”}, “meta”: {“count”: 1}}, “keywords”: {“data”: [{“type”: “keyword”, “id”: “250942”}, {“type”: “keyword”, “id”: “195”}, {“type”: “keyword”, “id”: “3838”}, {“type”: “keyword”, “id”: “237097”}, {“type”: “keyword”, “id”: “9554”}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/704699/keywords”}, “meta”: {“count”: 5}}, “live”: {“data”: null}, “section”: {“data”: {“type”: “section”, “id”: “3”}}, “subsection”: {“data”: {“type”: “section”, “id”: “185”}}}, “meta”: {“comment_count_url”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/704699/comment-count”, “view_count_url”: “https://app.24sata.hr/fapi/analytics/object/content.article/704699”}}, {“type”: “article”, “id”: “704701”, “attributes”: {“title”: “Usred prosvjeda u Beogradu zapjevao je Hajdukovu pjesmu”, “lead_text”: “Nakon Vuu010diu0107eve najave o novom uvou0111enju policijskog sata u utorak naveu010der izbili su prosvjedi i nemiri u Beogradu, a u gomili videa osvanuo je i jedan u kojoj muu0161karac bodri Hajduk”, “slug”: “usred-prosvjeda-u-beogradu-zapjevao-je-hajdukovu-pjesmu”, “label”: “VIRALNI VIDEO”, “link”: “/news/usred-prosvjeda-u-beogradu-zapjevao-je-hajdukovu-pjesmu-704701”, “publish_date”: “2020-07-08T18:52:00+02:00”, “explicit_content”: false, “article_type”: “article”, “is_premium”: false}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: {“type”: “image”, “id”: “1944553”}}, “sections”: {“data”: [{“type”: “section”, “id”: “2”}, {“type”: “section”, “id”: “952”}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/704701/sections”}, “meta”: {“count”: 2}}, “authors”: {“data”: [{“type”: “author”, “id”: “65279”}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/704701/authors”}, “meta”: {“count”: 1}}, “keywords”: {“data”: [{“type”: “keyword”, “id”: “54772”}, {“type”: “keyword”, “id”: “242029”}, {“type”: “keyword”, “id”: “244774”}, {“type”: “keyword”, “id”: “1391”}, {“type”: “keyword”, “id”: “58649”}, {“type”: “keyword”, “id”: “195”}, {“type”: “keyword”, “id”: “3838”}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/704701/keywords”}, “meta”: {“count”: 7}}, “live”: {“data”: null}, “section”: {“data”: {“type”: “section”, “id”: “2”}}, “subsection”: {“data”: {“type”: “section”, “id”: “952”}}}, “meta”: {“comment_count_url”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/704701/comment-count”, “view_count_url”: “https://app.24sata.hr/fapi/analytics/object/content.article/704701”}}]}, “live”: {“data”: null}, “section”: {“data”: {“type”: “section”, “id”: “2”, “attributes”: {“name”: “Vijesti”, “slug”: “news”, “is_special”: false, “is_primary”: true, “label”: “”, “description”: “”, “slug_path”: “news”}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: null}}}}, “subsection”: {“data”: {“type”: “section”, “id”: “11”, “attributes”: {“name”: “Svijet”, “slug”: “svijet”, “is_special”: false, “is_primary”: false, “label”: “”, “description”: “”, “slug_path”: “news/svijet”}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: null}}}}, “files”: {“data”: []}, “extra_contents”: {“data”: []}, “related_xinline_articles”: {“data”: []}, “reactions”: {“data”: []}, “own_reaction”: {“data”: null}, “popular_comments”: {“data”: [{“type”: “comment”, “id”: “25723923”}, {“type”: “comment”, “id”: “25723933”}]}}, “meta”: {“comment_count_url”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/704724/comment-count”, “view_count_url”: “https://app.24sata.hr/fapi/analytics/object/content.article/704724”}}, “included”: [{“type”: “article”, “id”: “704699”, “attributes”: {“title”: “Muu0161karca koji je na prosvjedu izjavio ‘u0106ale, ovo je za tebe’ povezivali su s Majom u0160uput”, “lead_text”: “Petar u0110uriu0107 reporterki N1 rekao je da je na prosvjedu zato u0161to je njegov otac preminuo od korona virusa jer nije bilo respiratora. Fanovima nije trebalo dugo da ga prepoznaju – priu010dalo se da je bio s Majom”, “slug”: “muskarca-koji-je-na-prosvjedu-izjavio-cale-ovo-je-za-tebe-povezivali-su-s-majom-suput”, “label”: “BILA U STANU NJEGOVE SESTRE”, “link”: “/show/muskarca-koji-je-na-prosvjedu-izjavio-cale-ovo-je-za-tebe-povezivali-su-s-majom-suput-704699”, “publish_date”: “2020-07-08T19:05:00+02:00”, “explicit_content”: false, “article_type”: “article”, “is_premium”: false}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: {“type”: “image”, “id”: “1944578”}}, “sections”: {“data”: [{“type”: “section”, “id”: “872”}, {“type”: “section”, “id”: “3”}, {“type”: “section”, “id”: “185”}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/704699/sections”}, “meta”: {“count”: 3}}, “authors”: {“data”: [{“type”: “author”, “id”: “52839”}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/704699/authors”}, “meta”: {“count”: 1}}, “keywords”: {“data”: [{“type”: “keyword”, “id”: “250942”}, {“type”: “keyword”, “id”: “195”}, {“type”: “keyword”, “id”: “3838”}, {“type”: “keyword”, “id”: “237097”}, {“type”: “keyword”, “id”: “9554”}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/704699/keywords”}, “meta”: {“count”: 5}}, “live”: {“data”: null}, “section”: {“data”: {“type”: “section”, “id”: “3”}}, “subsection”: {“data”: {“type”: “section”, “id”: “185”}}}, “meta”: {“comment_count_url”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/704699/comment-count”, “view_count_url”: “https://app.24sata.hr/fapi/analytics/object/content.article/704699”}}, {“type”: “article”, “id”: “704701”, “attributes”: {“title”: “Usred prosvjeda u Beogradu zapjevao je Hajdukovu pjesmu”, “lead_text”: “Nakon Vuu010diu0107eve najave o novom uvou0111enju policijskog sata u utorak naveu010der izbili su prosvjedi i nemiri u Beogradu, a u gomili videa osvanuo je i jedan u kojoj muu0161karac bodri Hajduk”, “slug”: “usred-prosvjeda-u-beogradu-zapjevao-je-hajdukovu-pjesmu”, “label”: “VIRALNI VIDEO”, “link”: “/news/usred-prosvjeda-u-beogradu-zapjevao-je-hajdukovu-pjesmu-704701”, “publish_date”: “2020-07-08T18:52:00+02:00”, “explicit_content”: false, “article_type”: “article”, “is_premium”: false}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: {“type”: “image”, “id”: “1944553”}}, “sections”: {“data”: [{“type”: “section”, “id”: “2”}, {“type”: “section”, “id”: “952”}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/704701/sections”}, “meta”: {“count”: 2}}, “authors”: {“data”: [{“type”: “author”, “id”: “65279”}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/704701/authors”}, “meta”: {“count”: 1}}, “keywords”: {“data”: [{“type”: “keyword”, “id”: “54772”}, {“type”: “keyword”, “id”: “242029”}, {“type”: “keyword”, “id”: “244774”}, {“type”: “keyword”, “id”: “1391”}, {“type”: “keyword”, “id”: “58649”}, {“type”: “keyword”, “id”: “195”}, {“type”: “keyword”, “id”: “3838”}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/704701/keywords”}, “meta”: {“count”: 7}}, “live”: {“data”: null}, “section”: {“data”: {“type”: “section”, “id”: “2”}}, “subsection”: {“data”: {“type”: “section”, “id”: “952”}}}, “meta”: {“comment_count_url”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/704701/comment-count”, “view_count_url”: “https://app.24sata.hr/fapi/analytics/object/content.article/704701”}}, {“type”: “article”, “id”: “704709”, “attributes”: {“title”: “Sergeju Trifunoviu0107u su razbili glavu: ‘A samo sam dou0161ao kako bih iskazao podru0161ku prosvjedu'”, “lead_text”: “Trifunoviu0107 je zadobio dva laku0161a udarca te jedan teu017ei udarac u glavu, kao i udarac u nogu. Na brojnim videima tou010dno se vidi kako su glumca udarili fotoaparatom u glavu, nakon u010dega mu je pou010dela teu0107i krv”, “slug”: “sergeju-trifunovicu-su-razbili-glavu-a-samo-sam-dosao-kako-bih-iskazao-podrsku-prosvjedu”, “label”: “KAOS U SRBIJI”, “link”: “/show/sergeju-trifunovicu-su-razbili-glavu-a-samo-sam-dosao-kako-bih-iskazao-podrsku-prosvjedu-704709”, “publish_date”: “2020-07-08T20:15:00+02:00”, “explicit_content”: false, “article_type”: “article”, “is_premium”: false}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: {“type”: “image”, “id”: “1944590”}}, “sections”: {“data”: [{“type”: “section”, “id”: “872”}, {“type”: “section”, “id”: “3”}, {“type”: “section”, “id”: “185”}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/704709/sections”}, “meta”: {“count”: 3}}, “authors”: {“data”: [{“type”: “author”, “id”: “52839”}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/704709/authors”}, “meta”: {“count”: 1}}, “keywords”: {“data”: [{“type”: “keyword”, “id”: “195”}, {“type”: “keyword”, “id”: “3838”}, {“type”: “keyword”, “id”: “237097”}, {“type”: “keyword”, “id”: “78165”}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/704709/keywords”}, “meta”: {“count”: 4}}, “live”: {“data”: null}, “section”: {“data”: {“type”: “section”, “id”: “3”}}, “subsection”: {“data”: {“type”: “section”, “id”: “185”}}}, “meta”: {“comment_count_url”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/704709/comment-count”, “view_count_url”: “https://app.24sata.hr/fapi/analytics/object/content.article/704709”}}, {“type”: “article”, “id”: “704720”, “attributes”: {“title”: “Dok prosvjednici razbijaju, Ana Brnabiu0107 poruu010duje: Stabilnost Srbije niu0161ta neu0107e kompromitirati”, “lead_text”: “Prosvjedi i sukobi demonstranata i policije pou010deli su u utorak naveu010der, nakon najave da bi se u Beogradu ponovno mogao uvesti policijski sat, a situacija seu00a0ponovila u srijedu naveu010der”, “slug”: “dok-prosvjednici-razbijaju-ana-brnabic-porucuje-stabilnost-srbije-nista-nece-kompromitirati”, “label”: “‘POBIJEDIT u0106EMO'”, “link”: “/news/dok-prosvjednici-razbijaju-ana-brnabic-porucuje-stabilnost-srbije-nista-nece-kompromitirati-704720”, “publish_date”: “2020-07-08T22:15:00+02:00”, “explicit_content”: false, “article_type”: “article”, “is_premium”: false}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: {“type”: “image”, “id”: “1944632”}}, “sections”: {“data”: [{“type”: “section”, “id”: “2”}, {“type”: “section”, “id”: “11”}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/704720/sections”}, “meta”: {“count”: 2}}, “authors”: {“data”: [{“type”: “author”, “id”: “625”}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/704720/authors”}, “meta”: {“count”: 1}}, “keywords”: {“data”: [{“type”: “keyword”, “id”: “195”}, {“type”: “keyword”, “id”: “3838”}, {“type”: “keyword”, “id”: “226107”}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/704720/keywords”}, “meta”: {“count”: 3}}, “live”: {“data”: null}, “section”: {“data”: {“type”: “section”, “id”: “2”}}, “subsection”: {“data”: {“type”: “section”, “id”: “11”}}}, “meta”: {“comment_count_url”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/704720/comment-count”, “view_count_url”: “https://app.24sata.hr/fapi/analytics/object/content.article/704720”}}, {“type”: “article”, “id”: “704722”, “attributes”: {“title”: “Tisuu0107e na ulicama Srbije: Napali zgradu televizije u Novom Sadu”, “lead_text”: “Prosvjednici u Novom Sadu nasrnuli su na zgradu televizije, u Niu0161u su neu0161to mirniji, no tisuu0107e ljudi izau0161le su i na ulice gradova diljem Srbije”, “slug”: “tisuce-na-ulicama-srbije-napali-zgradu-televizije-u-novom-sadu”, “label”: “PRIVODE PROSVJEDNIKE”, “link”: “/news/tisuce-na-ulicama-srbije-napali-zgradu-televizije-u-novom-sadu-704722”, “publish_date”: “2020-07-08T22:41:00+02:00”, “explicit_content”: false, “article_type”: “article”, “is_premium”: false}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: {“type”: “image”, “id”: “1944641”}}, “sections”: {“data”: [{“type”: “section”, “id”: “2”}, {“type”: “section”, “id”: “11”}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/704722/sections”}, “meta”: {“count”: 2}}, “authors”: {“data”: [{“type”: “author”, “id”: “114”}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/704722/authors”}, “meta”: {“count”: 1}}, “keywords”: {“data”: [{“type”: “keyword”, “id”: “15050”}, {“type”: “keyword”, “id”: “8389”}, {“type”: “keyword”, “id”: “1391”}, {“type”: “keyword”, “id”: “195”}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/704722/keywords”}, “meta”: {“count”: 4}}, “live”: {“data”: null}, “section”: {“data”: {“type”: “section”, “id”: “2”}}, “subsection”: {“data”: {“type”: “section”, “id”: “11”}}}, “meta”: {“comment_count_url”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/704722/comment-count”, “view_count_url”: “https://app.24sata.hr/fapi/analytics/object/content.article/704722”}}, {“type”: “article-native”, “id”: “704724”, “attributes”: {“header_url”: null, “logo_url”: null, “client_label”: null, “client_name”: null}, “relationships”: {“header_image”: {“data”: null}, “logo_image”: {“data”: null}}}, {“type”: “article-special-article”, “id”: “704724”, “attributes”: {“logo_image_url”: null, “logo_url”: null, “logo_title”: null}, “relationships”: {“special_cover_image”: {“data”: null}}}, {“type”: “author”, “id”: “114”, “attributes”: {“name”: “Ivan Hruu0161kovec”, “slug”: “ivan-hruskovec”, “title”: “”}, “relationships”: {“image”: {“data”: null}}}, {“type”: “author”, “id”: “52839”, “attributes”: {“name”: “Karla Rumora”, “slug”: “karla-rumora”, “title”: “”}, “relationships”: {“image”: {“data”: null}}}, {“type”: “author”, “id”: “61337”, “attributes”: {“name”: “screenshot/twitter”, “slug”: “screenshot-twitter”, “title”: “”}, “relationships”: {“image”: {“data”: null}}}, {“type”: “author”, “id”: “625”, “attributes”: {“name”: “HINA”, “slug”: “hina”, “title”: “”}, “relationships”: {“image”: {“data”: null}}}, {“type”: “author”, “id”: “65279”, “attributes”: {“name”: “Azra u0160aru010deviu0107”, “slug”: “azra-sarcevic”, “title”: “”}, “relationships”: {“image”: {“data”: null}}}, {“type”: “author”, “id”: “72101”, “attributes”: {“name”: “A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava/Twitter”, “slug”: “a-11-inicijativa-za-ekonomska-i-socijalna-prava-twitter”, “title”: “”}, “relationships”: {“image”: {“data”: null}}}, {“type”: “gallery”, “id”: “643351”, “attributes”: {“title”: “Viu0161e od 20 policajaca nogama i pendrecima mlatilo mladiu0107a”, “description”: “”, “item_count”: 1, “is_embedded”: false}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: {“type”: “image”, “id”: “1944650”, “attributes”: {“width”: 1000, “height”: 600, “caption”: “”, “title”: “”, “url”: “https://app.24sata.hr/media/images/2020-27/dizajn-bez-naslova-1_lqeG0nt.jpg”, “crop”: {}, “created_date”: “2020-07-08T23:30:40.114215+02:00”}, “relationships”: {“author”: {“data”: {“type”: “author”, “id”: “61337”, “attributes”: {“name”: “screenshot/twitter”, “slug”: “screenshot-twitter”, “title”: “”}, “relationships”: {“image”: {“data”: null}}}}}}}}}, {“type”: “image”, “id”: “1944553”, “attributes”: {“width”: 1920, “height”: 1280, “caption”: “”, “title”: “”, “url”: “https://app.24sata.hr/media/images/2020-27/pxl-080720-29481247-ynxw8zl.jpg”, “crop”: {}, “created_date”: “2020-07-08T18:28:38.597866+02:00”}}, {“type”: “image”, “id”: “1944578”, “attributes”: {“width”: 1500, “height”: 860, “caption”: “”, “title”: “”, “url”: “https://app.24sata.hr/media/images/2020-27/pjimage-8.jpg”, “crop”: {}, “created_date”: “2020-07-08T19:14:39.073465+02:00”}}, {“type”: “image”, “id”: “1944590”, “attributes”: {“width”: 1920, “height”: 1157, “caption”: “Actor and leader of PSG movement Sergej Trifunovic participates in an anti-government rally, amid the spread of the coronavirus disease (COVID-19), in front of the parliament building in Belgrade, Serbia, July 8, 2020. REUTERS/Marko Djurica”, “title”: “Spread of the coronavirus disease (COVID-19) in Belgrade”, “url”: “https://app.24sata.hr/media/images/2020-27/2020-07-08t174240z-773415523-rc25ph9hfam1-rtrmadp-3-health-coronavirus-serbia-protests.jpg”, “crop”: {}, “created_date”: “2020-07-08T19:54:29.428937+02:00”}}, {“type”: “image”, “id”: “1944632”, “attributes”: {“width”: 1500, “height”: 900, “caption”: “”, “title”: “”, “url”: “https://app.24sata.hr/media/images/2020-27/dizajn-bez-naslova_4eaFRAa.jpg”, “crop”: {}, “created_date”: “2020-07-08T22:11:06.057328+02:00”}}, {“type”: “image”, “id”: “1944641”, “attributes”: {“width”: 725, “height”: 457, “caption”: “”, “title”: “”, “url”: “https://app.24sata.hr/media/images/2020-27/novisad.jpg”, “crop”: {}, “created_date”: “2020-07-08T22:28:27.212436+02:00”}}, {“type”: “image”, “id”: “1944650”, “attributes”: {“width”: 1000, “height”: 600, “caption”: “”, “title”: “”, “url”: “https://app.24sata.hr/media/images/2020-27/dizajn-bez-naslova-1_lqeG0nt.jpg”, “crop”: {}, “created_date”: “2020-07-08T23:30:40.114215+02:00”}, “relationships”: {“author”: {“data”: {“type”: “author”, “id”: “61337”, “attributes”: {“name”: “screenshot/twitter”, “slug”: “screenshot-twitter”, “title”: “”}, “relationships”: {“image”: {“data”: null}}}}}}, {“type”: “image”, “id”: “1944653”, “attributes”: {“width”: 563, “height”: 1001, “caption”: “”, “title”: “”, “url”: “https://app.24sata.hr/media/images/2020-27/beograd.jpg”, “crop”: {}, “created_date”: “2020-07-08T23:44:17.806403+02:00”}, “relationships”: {“author”: {“data”: {“type”: “author”, “id”: “72101”, “attributes”: {“name”: “A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava/Twitter”, “slug”: “a-11-inicijativa-za-ekonomska-i-socijalna-prava-twitter”, “title”: “”}, “relationships”: {“image”: {“data”: null}}}}}}, {“type”: “keyword”, “id”: “170”, “attributes”: {“name”: “napad”, “slug”: “napad”}}, {“type”: “keyword”, “id”: “195”, “attributes”: {“name”: “srbija”, “slug”: “srbija”}}, {“type”: “keyword”, “id”: “3838”, “attributes”: {“name”: “beograd”, “slug”: “beograd”}}, {“type”: “section”, “id”: “11”, “attributes”: {“name”: “Svijet”, “slug”: “svijet”, “is_special”: false, “is_primary”: false, “label”: “”, “description”: “”, “slug_path”: “news/svijet”}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: null}}}, {“type”: “section”, “id”: “2”, “attributes”: {“name”: “Vijesti”, “slug”: “news”, “is_special”: false, “is_primary”: true, “label”: “”, “description”: “”, “slug_path”: “news”}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: null}}}, {“type”: “section”, “id”: “3”, “attributes”: {“name”: “Show”, “slug”: “show”, “is_special”: false, “is_primary”: true, “label”: “”, “description”: “”, “slug_path”: “show”}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: null}}}, {“type”: “video”, “id”: “1216341”, “attributes”: {“title”: “Policija u Beogradu brutalno pretukla prosvjednika”, “description”: “”, “url”: “https://video.24sata.hr/video/cds/24/2020/7/6f51b5dc.mp4”, “provider”: “upload”, “video_id”: “”, “created_date”: “2020-07-08T23:44:44.802759+02:00”, “width”: null, “height”: null, “no_ads”: false}, “relationships”: {“author”: {“data”: {“type”: “author”, “id”: “72101”, “attributes”: {“name”: “A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava/Twitter”, “slug”: “a-11-inicijativa-za-ekonomska-i-socijalna-prava-twitter”, “title”: “”}, “relationships”: {“image”: {“data”: null}}}}, “cover_image”: {“data”: {“type”: “image”, “id”: “1944653”, “attributes”: {“width”: 563, “height”: 1001, “caption”: “”, “title”: “”, “url”: “https://app.24sata.hr/media/images/2020-27/beograd.jpg”, “crop”: {}, “created_date”: “2020-07-08T23:44:17.806403+02:00”}, “relationships”: {“author”: {“data”: {“type”: “author”, “id”: “72101”, “attributes”: {“name”: “A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava/Twitter”, “slug”: “a-11-inicijativa-za-ekonomska-i-socijalna-prava-twitter”, “title”: “”}, “relationships”: {“image”: {“data”: null}}}}}}}}}]}; //–>

Cijeli kordon policajaca u Beogradu je premlatio mladića koji je ležao nasred ceste. Na kraju, umjesto da mu pomognu, policajci koji su stigli autima, mladića su podigli i ostavili na pločniku

<p>Mladića koji je ležao nasred ceste na Terazijama nogama i pendrecima mlatilo je kasno večeras više od 20 policajaca koji su se kretali u kordonu. </p><p><strong>POGLEDAJTE SNIMKU</strong></p><p>Na videu se jasno vidi kako ga prvo mlate dvojica, a potom su im došla još dvojica u pomoć.</p><p>No, umjesto da itko mladiću pomogne, kordon policajaca koji je naišao odlučio je izudarati mladića koji se štitio na podu. Čak i kad su prošli policajci koji su ga premlatili, naišla su policijska vozila. </p><p>No oni su ga samo podigli i ostavili na pločniku.</p>


24sata.hr


POVEZANE VIJESTI