Predstavnički dom PFBiH o novom zakonu o policijskim službenicima

U toku je onlajn sjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH na kojoj će, između ostalog, biti razmatran novi zakon o policijskim službenicima Federacije BiH. Jedna od novina u odnosu na važeći zakon je utvrđena obaveza za policijske službenike da se podvrgnu periodičnom zdravstvenom pregledu, koji organizuje Federalna uprava policije.

Sjednicu pratite ovdje:

Na ovaj način bio bi osiguran raspored policijskog službenika na radno mjesto koje odgovara njegovom zdravstvenom stanju.

Po skraćenom postupku predviđeno je izjašnjavanje o izmjeni Zakona o doprinosima, kojom se treba produžiti rok do 31. decembra 2022. godine za primjenu člana 20a, koji se odnosi na plaćanje doprinosa na povlaštenu osnovicu koju čini proizvod prosječne plaće i koeficijenta 0,29, ukoliko se zaposleniku isplaćuje mjesečna plaća u visini do 60 posto prosječne mjesečne neto plaće u Federaciji BiH.

Cilj je stimuliranje zapošljavanja potrebne stručne radne snage u radno-intenzivnim i niskoakumulativnim djelatnostima koje su pretežno orijentirane na izvoz (više od 90 posto), odnosno jačanje konkurentnosti na inostranom tržištu, prvenstveno u tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće, kao i stvaranju uslova za veću zainteresovanost za investicijska ulaganja u ovaj sektor.

Klub poslanika Socijaldemokratske partije BiH (SDP BiH) predložio je donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa kako bi se izbjegao pravni vakum u djelovanju ovog zakona poznatijeg kao “korona zakon”.

Poslanici će se izjašnjavati i o izmjenama i dopunama Zakon o poljoprivrednim savjetodavnim službama, koje je predložila Vlada Federacije BiH, a kojim se uređuje donošenje srednjoročnog i godišnjeg programa rada javne poljoprivredne savjetodavne službe.

U vidu nacrta, bit će razmotren zakon o poduzetničkoj infrastrukturi u Federaciji BiH i zakon o plinovodu „Južna interkonekcija Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska“, kao i izmjene i dopune Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH.

Na dnevnom redu su i izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za prvih šest mjeseci ove godine, informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji BiH za period januar – juni 2020. godine, te prošlogodišnji izvještaji o radu i izvršenju finansijskog plana Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i o poslovanju Agencije za bankarstvo Federacije BiH.

Planirano je da se poslanici očituju i o informaciji Vlade Federacije BiH u vezi posljedice djelovanja epidemije koronavirusa na privredu sa aspekta primjene Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica pojedinih grana privrede, stanja zaposlenih te stanja u zdravstvu u Federaciji BiH.

BHRT