Za tri mjeseca sa teritorije BiH udaljeno 310 stranih državljana

Tokom posljednja tri mjeseca, Služba za poslove sa strancima je zbog nezakonitog ulaska ili boravka izrekla mjeru protjerivanja za 401 stranog državljanina sa zabranom ulaska i boravka u Bosni i Hercegovini, među kojima su državljani Avganistana, Pakistana, Maroka, Bangladeša, Tunisa, Egipta, Alžira, Nepala i Turske.

Samo u novembru mjera protjerivanja izrečena je za 114 stranih državljana. Navedeni strani državljani su stavljeni pod nadzor u Imigracioni centar ili im je ograničeno kretanje na određeno mjesto do udaljenja sa teritorije Bosne i Hercegovine.

Služba je u posljednja tri mjeseca sa teritorije Bosne i Hercegovine udaljila 310 stranih državljana.
Uglavnom se radi o državljanima Pakistana, Avganistana, Maroka, Tunisa, Iraka, Bangladeša i Turske. Stranim državljanima su prethodno izrečene mjere protjerivanja te su do udaljenja sa teritorije Bosne i Hercegovine boravili pod nadzorom u Imigracionom centru.

U istom periodu na osnovu Sporazuma o Readmisiji sa zemljama regije, 43 strana državljanina su vraćena u R. Srbiju, 18 stranih državljana vraćeno je u Crnu Goru, dok su četiri strana državljanina vraćena u R. Hrvatsku. Služba je samostalno ili u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za migracije, u posljednja tri mjeseca u zemlje porijekla vratila 245 stranih državljana.

Od početka 2020. godine, Služba za poslove sa strancima registrovala je 15.520 migranata, što je za 46% manje u odnosu na isti period prošle godine kada je Služba registrovala 28.789 migranata.

U novembru je Služba registrovala 937 migranata, što je za 26% manje u odnosu na mjesec oktobar ove godine kada je registrovano 1.267 migranata, čime se nastavlja trend smanjenja novopristiglih i registrovanih migranata u Bosni i Hercegovini.

U privremenim prihvatnim centrima trenutno boravi 6.629 migranata.

BHRT