Dodik pred UN-om: Solidarnost i zajedništvo neophodni u borbi sa koronavirusom

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik istakao je da su u ovom vremenu neizvjesnosti, čovječanstvu potrebni solidarnost i zajedništvo, ne samo na lokalnom, nego i na regionalnom i globalnom nivou, te da je pandemija virusa korona jasno pokazala da niko nije siguran dok ne budemo svi sigurni.

U obraćanju na 31. specijalnom zasjedanju Generalne skupštine UN posvećenom borbi protiv kovida-19, koje je počelo danas u Njujorku, Dodik je istakao da mu je čast da se u svojstvu srpskog člana Predsjedništva BiH obrati uvaženom skupu povodom najaktuelnije globalne teme današnjice i zahvali na inicijativi i organizaciji ovog zasjedanja posvećenog borbi protiv kovida-19, radi zajedničkog fokusiranja na borbu i suzbijanje ove globalne prijetnje, za koju je neophodna međunarodna solidarnost, koordinisano globalno djelovanje i nada u konačnu pobjedu nad ovom pošasti.

“Pandemija virusa korona je globalni zdravstveni izazov i zahtijeva globalni odgovor. Zdravstveni sistemi u BiH, i to u oba njena entiteta – Republici Srpskoj i Federaciji BiH, kao i u Distriktu Brčko, su u dosadašnjem periodu adekvatno odgovorili na izazove pandemije kovid-19, zahvaljujući planiranju i sprovođenju mjera od nadležnih institucija, zalaganju medicinskih profesionalaca i odgovornosti građana i zajednice”, istakao je Dodik.

On je naglasio da je odgovoru na pandemiju značajno doprinijela i dobra međunarodna saradnja.

Prema njegovim riječima, dio aktivnosti odgovora na pandemiju realizovan je uz pomoć Svjetske zdravstvene organizacije, Evropske komisije, Generalnog direktorata za zdravlje i sigurnost hrane, Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti i mnogih država donatora.

Izrazivši zahvalnost na saradnji, predsjedavajući Predsjedništva BiH je naglasio da su se pomenuti zdravstveni sistemi u BiH pridružili zajedničkom odgovoru zemalja svijeta na pandemiju kovida-19, kroz pristupanje mehanizmu za globalni pristup vakcini za kovid-19 i Sporazumu o zajedničkoj javnoj nabavci zdravstvenih protivmjera.

“Izbijanje pandemije dodatno je pogoršalo situaciju i u kriznim žarištima u svijetu i zbog toga izražavam ozbiljnu zabrinutost, jer će posebno te zemlje dugoročno biti najteže pogođene zbog slabih zdravstvenih sistema, ograničenih finansijskih sredstava i osjetljivosti na krizne situacije. I samo sprovođenje Agende o održivom razvoju 2030. je ugroženo, kao i Akcione agende iz Adis Abebe o finansiranju razvoja. Zemljama su potrebna finansijska sredstva za borbu protiv pandemije i ulaganje u oporavak. U tom smislu BiH podržava stav UN da je finansijska podrška ključni aspekt solidarnosti i da porodica UN treba da reaguje na sve aspekte krize”, ocijenio je Dodik.

On je u obraćanju istakao da su posljedice ekonomske krize izazvane pandemijom vidljive u BiH u svim sektorima privrede još od marta ove godine kada je započelo zatvaranje granica, uvođenje različitih mjera s ciljem suzbijanja pandemije, ali i mjera ekonomske prirode koje su neke zemlje uvodile s ciljem spašavanja svojih ekonomija.

“Podaci u Ekonomskom izvještaju Evropske komisije za treći kvartal 2020. godine pokazuju pad bruto domaćeg proizvoda za 9,3 odsto u odnosi na prethodnu godinu, što se tumači posljedicama pada ili smanjenja ranije ugovorene privatne potrošnje, investicija i izvoza. Pad zaposlenosti, za koje stvarne podatke teško možemo ustanoviti, i povećanje robnog trgovinskog deficita, izazvali su negativne posljedice na deficit tekućeg računa BiH, bankovne zajmove, ali i kredite domaćinstava. Primarni podaci pokazuju da su žene, i radnice i vlasnice preduzeća, teže pogođene negativnim posljedicama pandemije nego muškarci”, pojasnio je Dodik.

Kako su posljedice kovida-19 direktnog i indirektnog karaktera i zahvataju sve sfere društva, ukazao je Dodik, prevazilaženje posljedica pandemije treba biti zadatak svih nivoa vlasti u zemlji, uključujući i lokalne vlasti, civilnog društva, ali i samih građana.

“U regionu vidljive rezultate smo postigli primjenom sistema zelenih koridora na određenim graničnim prelazima, što takođe planiramo primijeniti u prometu robama sa EU. Jačamo saradnju u okviru CEFTA uz ispunjavanje CRM agende i Zelene agende koju smo usvojili na Samitu u Sofiji 10. novembra ove godine. To ujedno znači i bržu integraciju u EU s obzirom da su sve aktivnosti zapravo procesi evropskih integracija zemalja Zapadnog Balkana koje su potpisale Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju”, naglasio je Dodik.

On je ukazao da kriza uzrokovana pandemijom virusa korona sa sobom nosi i velike izazove za sve sfere života pa tako i za oblast bezbjednosti, naročito u pogledu ilegalne proizvodnje i prometa opojnih droga, te ilegalnih migracija i krijumčarenja preko teritorije BiH.

“Posebno moramo da naglasimo da se BiH od posljednjeg kvartala 2017. godine susreće sa masovnim nezakonitim ulaskom migranata na svoju teritoriju. Ovaj trend nezakonitog ulaska je nastavljen i u 2018, 2019, kao i u 2020. godini. Sa tim u vezi, BiH želi da naglasi važnost poštivanja i sprovođenja obaveza u skladu sa međunarodnim pravnim normama kojima se uređuju sve navedene oblasti”, naglasio je Dodik.

On je konstatovao da su na početku epidemije koja je pogodila svijet, bogate zemlje zaboravile na male, regionalne organizacije su se ponašale kao da nemaju ni strategiju ni resurse da pomognu, kako svojim članicama, tako ni ostalima.

“Čak je i Evropska unija poklekla u tim prvim sedmicama i pokazala sve slabosti jednog velikog sistema, nespremnog na obim i dubinu krize koja nas je zadesila. U takvoj situaciji je legitimno pravo svake zemlje, a posebno one ograničenih resursa, da traži pomoć prijatelja na međunarodnoj sceni, da traži izlaz iz krize u kojoj se gubi ono najvažnije što svaka zemlja ima, a to su ljudski životi. Nikada više, ni u jednoj krizi, nijedna zemlja, nijedan narod ne bi trebalo da se osjeti usamljenim i napuštenim od svih. To je zadatak svih nas pojedinačno, to je zadatak, svrha i cilj Ujedinjenih nacija”, zaključio je predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik u obraćanju Generalnoj skupštini UN u ime Predsjedništva BiH.

BHRT