RAK: U bh. medijima nedovoljno zastupljeni programi prilagođeni osobama sa invaliditetom

Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) se pridružuje obilježavanju 3. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, čija je ovogodišnja tema “Izgraditi bolje: ka inkluzivnom, pristupačnom i održivom svijetu nakon COVID-19 za osobe sa invaliditetom”.

Rezultati RAK Analize dječijih i obrazovnih programa koji su namijenjeni ili se bave manjinama i ranjivim grupama stanovništva, te programa prilagođenih osobama sa invaliditetom u audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija u Bosni i Hercegovini, pokazali su da su programi prilagođeni osobama sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini nedovoljno zastupljeni.

S tim u vezi, Agencija je preduzela konkretne mjere, te propisala obavezujuće kvote za pristupačne programske sadržaje za Javne RTV servise, a nakon proglašenja pandemije uzrokovane korona virusom. RAK je u više navrata, s ciljem pravovremenog informisanja, apelovao na pružaoce medijskih usluga na važnost prilagođavanja programa osobama sa invaliditetom.

“Regulatorna agencija za komunikacije će nastaviti da provodi aktivnosti u vezi sa unaprjeđenjem pristupačnosti programskih sadržaja, kako bi osobe sa invaliditetom i druge osobe sa poteškoćama u razvoju imale blagovremene i pristupačne medijske sadržaje”, ističe Amela Odobašić, pomoćnik direktora za emitovanje Regulatorne agencije za komunikacije.

Rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih naroda 47/3 1992. godine, 3. decembar je proglašen za Međunarodni dan osoba sa invaliditetom i ima za cilj da promoviše razumijevanje problema invaliditeta u široj društvenoj zajednici, unaprijedi pristupačnost okruženja za osobe s invaliditetom i otkloni informaciono-komunikacijske barijere.

BHRT