SM BiH danas o nabavci vakcine i migrantskoj krizi

Savjet ministara Bosne i Hercegovine danas bi trebalo da razmatra Izvještaj o zaključivanju Ugovora o nabavci vakcine protiv koronavirusa između Savjeta ministara i Globalne alijanse za vakcine (GAVI), čiji je predlagač Ministarstvo civilnih poslova.

Na dnevnom redu nalazi se i Prijedlog odluke o uspostavljanju radne grupe za izradu strategije u oblasti migracija i azila i akcionog plana za period 2021-2025. godina.

Na prijedlog Ministarstva bezbjednosti, ministri bi trebalo da razmatraju Informaciju sa planom mjera i aktivnosti za efikasno upravljanje migrantskom krizom u BiH, objavljeno je na veb stranici Savjeta ministara.

Informacija o usvajanju Drugog izvještaja o usklađenosti BiH sa preporukama antikorupcijskog tijela Savjeta Evrope (GREKO) u četvrtom krugu evaluacije jedna je od tačaka sjednice.

Ministarstvo finansija i trezora za današnju sjednicu dostavilo je Analizu održivosti javnog duga BiH za period 2020-2023. godina.

Ministri bi trebalo da razmatraju i Prijedlog akcionog plana za otklanjanje nedostataka u oblasti vladavine prava i za provođenje preporuka i mjera sadržanih u Izvještaju stručnjaka o pitanjima vladavine prava u BiH od 5. decembra 2019. godine.

Na dnevnom redu je i Izvještaj o radu predstavnika BiH u sastavu Mješovite komisije za praćenje provođenja Ugovora između BiH i Hrvatske o graničnim prelazima za period 1. januar-30. jun.

BHRT