CIK BiH će utvrđivati zakonitost rada izbornih administracija u Doboju i Srebrenici

Centralna izborna komisija BiH je na današnjoj hitnoj sjednici u Sarajevu donijela zaključke, da se zbog izbornih prevara u Doboju i Srebrenici utvrde zakonitosti rada i pojedinačne odgovornosti izbornih administracija.

Odluka CIK-a donešena je sa šest glasova za i jednim protiv.

Predsjednik CIK-a Željko Bakalar podržao je donošenje ovih zaključaka, navodeći da je Komisija angažovala i sudskog vještaka grafološke struke i da na osnovu dosadašnjih saznanja postoji osnovana sumnja da možda postoje kršenja izbornih pravila i prava.

“Donošenjem ovakvog zaključka mi ne presumiramo činjenicu da ćemo nekoga sankcionisati, nego ćemo utvrditi da li eventualno postoji odgovornost određenih članova izborne administracije”, rekao je Bakalar.

Član CIK-a Irena Hadžiabdić navela je da su indikativni rezultati izlaznosti birača do 11.00 časova, iz čega proizilazi da je jednom biraču trebalo 50 sekundi da glasa, što nije logično jer se zna da je potrebno više vremena.

“Imam ozbiljne sumnje u veće nezakonitosti. Imamo u preliminarnom nalazu vještaka dokaza da je bilo glasanja za drugog. Da li je to na svim mjestima, mi to trebamo utvrditi”, rekla je Hadžiabdićeva.

Član CIK-a Vanja Bjelica-Prutina saglasna je da donošenje zaključka ne prejudicira ishod postupka koji će biti pokrenut.

“Potrebno je sa izbornom administracijom provjeriti određene okolnosti ima li povrede Izbornog zakona i počinjenog krivičnog djela, što je u nadležnosti drugih institucija. Potrebno je pokrenuti proces i prikupiti relevantne dokaze”, zaključila je Bjelica-Prutina.

Član CIK-a Vlado Rogić bio je jedini protiv, ocjenjujući da se do donošenja ovakvog zaključka nisu stekli svi potrebni uslovi.

“Nepravedno optužujemo izbornu administraciju koja je profesionalno radila posao”, rekao je Rogić.

CIK BiH je zaključkom od 19. novembra pokrenuo postupak činjeničnog stanja imajući u vidu da su dostavljeni prigovori političkih subjekata i posmatrača da su utvrđene neregularnosti.

BHRT