Helen Keler iz Švajcarske nova sutkinja u Ustavnom sudu BiH

Iz Ustavnog suda BiH su naveli da u skladu sa članom 99. Pravila Ustavnog suda BiH novoimenovana međunarodna sutkinja Helen Keler iz Švajcarske danas stupa na dužnost sutkinje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Sutkinja Helen Keler će zamijeniti dosadašnju međunarodnu sutkinju Margaritu Cacu-Nikolovsku, potpredsjednicu Ustavnog suda BiH, kojoj je mandat sudije prestao prema Ustavu BiH 28. novembra 2020. godine zbog toga što je na taj dan navršila 70 godina života, do kada traje mandat sudija Ustavnog suda BiH.

Prema članu 82. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, 2. decembra sutkinja Keler je potpisala svečanu izjavu pred predsjednikom Ustavnog suda BiH Zlatkom M. Kneževićem te tako preuzela dužnost sutkinje Ustavnog suda BiH.

Nova sutkinja Helen Keler rođena je 1. juna 1964. godine u Cirihu (Švajcarska).

Odbranila je doktorat Prava okoliša/životne sredine na Univerzitetu u Cirihu 1993. godine, a na College of Europe u Bruggeu (Belgija) je magistrirala Evropsko pravo 1994. godine.

Godine 1995. bila je naučna saradnica-istraživačica na Pravnom fakultetu Univerziteta Harvard (Sjedinjene Američke Države), a 1996. godine na Institutu Firenca Evropskog univerziteta u Italiji.

Od 1996. godine je članica Američkog društva za međunarodno pravo.

Od 1996. do 2011. godine radila je kao pravna savjetnica u advokatskoj kancelariji u Švajcarskoj.

Godine 2000. bila je gostujuća istraživačica na Institutu Maks-Plank za međunarodno pravo u Hajdelbergu, Njemačka.

Radila je kao profesorica Međunarodnog prava, Ustavnog prava i Evropskog prava na Univerzitetu u Lucernu od 2001. do 2004. godine, te na Univerzitetu u Cirihu od 2004. do 2011. godine.

Bila je članica Odbora Međunarodne pravne komisije, švajcarski odjel, od 2008. do 2011. godine, te članica Komiteta za ljudska prava Ujedinjenih nacija (UN) u istom periodu.

Godine 2010. bila je gostujuća profesorica u Centru za napredne studije u Oslu, Norveška.

Sutkinja Evropskog suda za ljudska prava je od 4. oktobra 2011. godine.

BHRT