Općina Ilidža prva općina koja će biti integrisana u jedinstveni sistem borbe protiv korupcije u Kantonu Sarajevo

Načelnik Općine Ilidža Nermin Muzur održao je danas sastanak sa predstavnicima Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo. Sastanku su prisustvovali šef Ureda Erduan Kafedžić i savjetnica Adisa Avdić.

Načelnik Muzur je istakao spremnost Općine Ilidža za saradnju, sistemsko uspostavljanje i poduzimanje aktivnosti koje će biti usmjerene na prevenciju i borbu protiv korupcije te povećanje transparentnosti u radu Općine Ilidža.

Na sastanku su dogovorene naredne aktivnosti u saradnji Općine Ilidža i Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo koje će se ozvaničiti potpisivanjem Memoranduma o saradnji.

pressmedia.ba