Bivši borci, branioci i članovi njihovih porodica mogu ostvariti 33 prava

 Putem Ministarstva za boračka pitanja KS nekadašnji borci-branioci i članovi njihovih porodica mogu ostvariti 33 prava propisanim Zakonom o dopunskim pravima boraca-branilaca Bosne i Hercegovine.

Ratni vojni invalidi i članovi njihovih porodica, članovi porodica šehida, članovi porodica poginulih umrlih i nestalih branilaca, dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja i članovi porodica poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, ratni vojni zarobljenici i demobilizirani branioci sa područja Kantona, koji ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom, mogu ostvarivati sljedeća prava:

1. Zdravstvena zaštita;
2. Medicinska rehabilitacija:
a) banjsko liječenje,
b) klimatsko liječenje;
3. Naknada putnih troškova i troškova za liječenje u inostranstvu;
4. Prava po osnovu preostale radne sposobnosti;
5. Prioritet u zapošljavanju;
6. Subvencioniranje kamata kredita za otvaranje radnih mjesta;
7. Prvenstvo upisa u obrazovne ustanove i besplatno školovanje;
8. Stipendiranje;
9. Uklanjanje arhitektonsko-urbanističkih barijera za ulazak i korištenje stana u invalidskim kolicima;
10. Oslobađanje obaveze plaćanja naknade za pogodnost za izgradnju porodične stambene zgrade;
11. Oslobađanje obaveze plaćanja naknade za dodijeljeno ili kupljeno gradsko građevinsko zemljište za izgradnju individualnog stambenog objekata za potrebe boraca-branitelja BiH;
12. Oslobađanje obaveze plaćanja naknade za uređenje građevinskog zemljišta:
a) nova individualna gradnja,
b) kolektivna gradnja;
13. Oslobađanje obaveze plaćanja naknade za pogodnost (rente) i posebne naknade u procesu legalizacije objekata izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera;
14. Pravo na izgradnju stana;
15. Dodjela sredstava za rješavanje stambenih potreba:
a) subvencioniranje kamata kredita za rješavanje stambenog pitanja,
b) jednokratna bespovratna sredstva (dodjela građevinskog materijala, izvođenje građevinskih radova i pružanje građevinskih usluga, udruživanje sredstava za kupovinu stambene jedinice);
16. Dodjela sredstava za održivi povratak;
17. Pravo na stan u vlasništvu ili dodjelu stana na korištenje;
18. Besplatna i povlaštena vožnja;
19. Naknada troškova dženaze – sahrane;
20. Podizanje nišana – nadgrobnog spomenika;
21. Pravo na mjesečna novčana primanja za nosioce najviših ratnih priznanja, ratne vojne invalide kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica, nosioce „Partizanske spomenice 1941.“ i djecu šehida-poginulih borca-branitelja bez oba roditelja za vrijeme nezaposlenosti do zasnivanja radnog odnosa;
22. Prednost pri zakupu i otkupu poslovnog prostora pod jednakim uvjetima;
23. Pravo na besplatne obavezne udžbenike za redovno školovanje, školski pribor i užinu;
24. Prednost pri smještaju u đačke i studentske domove;
25. Prednost pri korištenju programa nadležnih zavoda za zapošljavanje;
26. Prioritetno pravo za rješavanje stambenog pitanja pod jednakim uvjetima;
27. Pravo na besplatni priključak na infrastrukturne mreže (voda i kanalizacija, električna energija, gas);
28. Pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći kroz:
a) plaćanje troškova vanrednog školovanja,
b) dodjelu prehrambenih i higijenskih artikala,
c) dodjelu novčanih sredstava za rješavanje socijalnih potreba i
d) plaćanje troškova stanarine
e) pružanje sve vrste pomoći osumnjičenim i optuženim bivšim pripadnicima Armije BiH u predmetima ratnih zločina do pravosnažnosti presude, kao i članovima njihovih porodica;
29. Pravo dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja na obavještavanje o smrti putem javnih medija, organiziranje ukopa-sahrane uz državne počasti i pravo na ukopno mjesto na lokacijama zaslužnih ličnosti;
30. Pravo na obezbjeđenje ogrjeva;
31. Pravo na mjesečna novčana primanja za djecu ratnih vojnih invalida sa utvrđenim invaliditetom od 20 do 80% (dječiji dodatak);
32. Novčana egzistencijalna naknada braniteljima mlađim od 57 godina;
33. Personalna asistencija za ratne vojne invalide – paraplegičare i ratne vojne invalide 100% I grupe kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć drugog lica.

Nakon što bude objavljen javni poziv za ostvarivanje prava porodica šehida i poginulih boraca u Kantonu Sarajevo za 2021. godinu pripadnici ovog dijela boračke populacije moći će predavati  zahtjeve za ostvarivanje svojih prava, s tim da će biti izuzeta ona prava koja se ostvaruju po drugim posebnim javnim pozivima.

(NAP)

pressmedia.ba