Zanimljiva priča o sarajevskim tramvajima

Prvi tramvaj je krenuo 1. januara 1885. u 10.00 sati. Prvi vozač ili bolje reći kočijaš na jednokolosiječnoj pruzi dužine 3,1 km je bio Johan Hanke. Konji su mogli napraviti ili bolje reći smjeli samo 2 kruga kako se ne bi premorili.

Priča počinje otprilike ovako. Uoči Nove 1885. godine silan svijet, odjeven u svečane haljine, okupio se na malom trgu u Ferhadiji.

Na tek položenim šinama, što su se svjetlucale na hladnoći, stajao je drveni vagon‐tramvaj upregnut u konja bijelca. Vagon je sa svih strana bio uokviren prozorčićima na kojima su se kočoperile tanke zavjese pa je izgledalo kao da se veranda neke bogate kuće s Vratnika spustila u čaršiju.

Objavljeno je da od tog dana u Sarajevu počinje saobraćati tramvaj ‐ čudo još neviđeno u srednjoj Europi ‐ i da će vožnja od Ferhadije do Uzane željezničke stanice trajati trinaest minuta, što će koštati pet krajcera, piše mreza-mira.net.

Tramvaj je u jednoj vožnji mogao povesti 28 ljudi pa je kondukter, koji je po posebnim propisima gradske vlade bio “pristojno odjeven i nije zaudarao po alkoholu i bijelom luku”, pozvao prve putnike u tramvaj.

Kada se tramvaj napunio, zvonce je zazvonilo i brkati “tramvajdžija” Johan Hanke potjerao je svog bijelca po šinama. Tramvaj je otišao prema Marindvoru, a na Ferhadiji, mjestu gdje će se kasnije izgraditi prava gradska tramvajska stanica, ostalo je 28 pari cipela!

Više o ovoj temi pročitajte na ovom linku.

pressmedia.ba