BiH postigla napredak u borbi protiv trgovine ljudima

Bosna i Hercegovina je postigla napredak u procesuiranju krivičnih djela trgovine ljudima na svim nivoima, istaknuto je na sastanku Udarne grupe za borbu protiv trgovine i ilegalnih migracija.

Glavni tužilac Tužilaštva BiH Gordana Tadić predsjedavala je sastankom na kojem su učestvovali zvaničnici pravosudnih, policijskih i bezbjednosnih institucija na nivou Bosne i Hercegovine, oba entiteta i Brčko Distrikta BiH, kao i novoimenovani članovi Udarne grupe.

Glavne teme sastanka odnosile su se na realizovane aktivnosti, kao i plan djelovanja u narednom periodu u otkrivanju, krivičnom procesuiranju i sprečavanju krivičnih djela iz oblasti trgovine ljudima i ilegalnih migracija.

Učesnici sastanka su naglasili da se i dalje nastavljaju aktivnosti putem Specijalizovane mreže tužilaca i istražitelja za borbu protiv trgovine ljudima, u cilju efikasnijeg identifikovanja i procesuiranja pojavnih oblika krivičnih djela trgovine ljudima i pružanja podrške i zaštite žrtvama, posebno ranjivim kategorijama.

Istaknuta je potreba nastavka aktivnosti na specijalističkim edukacijama iz ove oblasti, za istražitelje, tužioce i sudije koji rade na ovim predmetima.

S obzirom na važnost navedene tematike i zaštite žrtava trgovine ljudima u procesu jačanja vladavine prava, sastanku su nazočili i predstavnici međunarodne zajednice i organizacija koje djeluju u Bosni i Hercegovini, a koji pružaju značajnu podršku u ovoj oblasti.

BHRT