Građani BiH i dalje bez štednje iz Srbije

Ministarstvo finansija Republike Srbije – Uprava za javni dug je na osnovu potvrde Agencije za privatizaciju FBiH odbilo priznati povrat štednje u Invest i JIK banci Beograd za 1.440 štediša iz Federacije BiH i oni su upućeni da svoje pravo dokazuju pred sudom u Beogradu, kazala je predsjednica Udruženja za zaštitu deviznih štediša u BiH Amila Omersoftić.

Ona tvrdi da je do toga došlo jer je Agencija za privatizaciju dostavila netačne informacije o stanju na računima građana.

Na jedinstvenim računima nalaze se evidencije potraživanja od banaka – kazala je Omersoftić na konferenciji za novinare, istakavši da su u ovim podacima netačne informacije da su građanima dostavljena i sredstva.

Banke, kako kaže, nisu dostavile sredstva nego su dale podatke o potraživanju.

Štediše su, smatra Omersofrić, ostale bez štednje jer je Srbija koja nije imalo to pravo tražila i dobila potvrde koje je zloupotrijebila.

Omersoftić je također istakla da će Udruženje za zaštitu deviznih štediša poduzeti pravne korake da se izvrši povrat dokumentacije koju je izdala Agencija za privatizaciju kako bi se spriječila zloupotreba.

BHRT