Sastanak Pododbora za unutrašnje tržište zakazan za 28. januar

Savjet ministara Bosne i Hercegovine usvojio je Informaciju o održavanju petog sastanka Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju, uključujući zaštitu zdravlja i potrošača, koji će biti održan 28. januara 2021. godine, putem video-konferencije.

Na sjednici je usvojen Dokument za diskusiju za peti sastanak Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju, uključujući zaštitu zdravlja i potrošača, koji je sastavni dio ove informacije.

Savjet ministara BiH dao je saglasnost na prijedlog sastava delegacije Bosne i Hercegovine za učešće na ovom sastanku, te donio više operativnih zaključaka s ciljem njegove bolje pripreme.

Direkcija za evropske integracije će Dokument za diskusiju za peti sastanak Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju, uključujući zaštitu zdravlja i potrošača, na engleskom jeziku dostaviti Evropskoj komisiji u predviđenom roku.

Na ovom sastanku bi se, između ostalog, trebalo razgovarati o usklađivanju zakonodavstva BiH sa pravnom tekovinom Evropske unije u oblastima konkurencije i državne pomoći, javnih nabavki, bankarskog sektora i drugih finansijskih usluga, javnog zdravstva i zaštite potrošača, saopšteno je iz SM BiH.

BHRT