“Potvrda o vakcinaciji još nije dokument za ulazak u Evropsku uniju”

Evropska komisija pozvala je danas sve zemlje članice da nastave da se pridržavaju preporuka o restrikcijama na nebitna putovanja u Evropsku uniju, kada su u pitanju građani trećih zemalja.

EK naglašava da uzimanje u obzir certifikata o vakcinaciji, kao uslova za ulazak stranaca u EU, još nije stupilo na snagu.

“Mi radimo na tome da omogućimo da digitalni certifikati budu kompatibilini sa sistemima zemlja van EU, ali trenutno restrikcije za neesencijalna putovanja iz trećih zemalja u EU treba da ostanu na snazi”, kaže portparol Komsijie Kristijan Vigand.

Komisija je tako odgovorila na najave da Grčka planira da otvori svoje granice za građane Izraela na osnovu potvrda o vakcinaciji.

“Znamo da postoje različite incijative zemlja članica za pripremu uvođenja digitalnih certifikata pred ljetnju sezonu, ali to bi trebalo da bude koordinisano, kako bi se izbjegle podjele i konfuzija među putnicima u EU”, kaže Vigand.

U Europskoj komisiji napominju da su razgovarali sa zvaničinicima šest zemlja unutar EU, koje su uvele dodatne restrikcije na svojim granicama kao mjeru za suzbijanje širenja pandemije.

“Komesar Didije Rejnders razgovarao je sa šefom diplomatije Belgije i ponovio zabrinutost kada je riječ o proporcionalosti mjera koje su belgijske vlasti primjenjuju. Ne mislimo da zabrana putovanja prati ideju proporcionalnosti i naš zahtjev je da Belgija zamijeni ove restrikcije sa ciljanim mjerama”, rekao je Vigand.

U Europskoj komsiji napominju da je cilj da se nađe zajedničko rješenje među državama članicama, koje će u ovim uslovima održati slobodu kretanja i funkcionalnost jedinstvenog tržišta.

pressmedia.ba