SPREMA SE PREKID SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA- nakon glasanja izražena sumnja, listići popunjavani čudno, sa ‘tačkicama’

Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva održatva se u Vijećnici, a odmah prilikom izbora predsjedavajućeg izrađena je sumnja u glasanje.

Naime, osim Jasmina Ademovića za predsjedavajućeg od strane Vedrana Dodika predložen je Srđan Srdić iz Novog Sarajeva.

Nakon glasanja 10 glasova je dobio Ademović, pet Srdić, a čak 11 glasova izaziva sumnju, pa će se glasanje ponoviti. U toku je pauza da se odluči da li će ponovo glasati ili prekinuti sjednicu

Rezultati nisu mogli biti prihvaćeni, jer su listići, kako se moglo čuti, popnjavani na čudan način s nekim tačkicama.

Kandidat za gradonačelnika Sarajeva je Bogić Bogičević (SDP), a kandidati za zamjenika gradobačelnika su Haris Bašić (Narod i Pravda) te Anja Anja Margetić (Naša stranka).

Ukoliko Srdić bude predsjedavjući Bogić otpada, jer obojica dolaze iz reda Srba.

(NAP)

pressmedia.ba