Podnesene disciplinske tužbe protiv Ranka Debevca i Gordane Tadić

Ured disciplinskog tužioca (UDT) Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) podnio je disciplinske tužbe protiv Gordane Tadić, glavne tužiteljice Tužilaštva BiH, i Ranka Debevca, predsjednika Suda BiH, saopćeno je iz UDT-a.

Tužba protiv glavne tužiteljice Tužilaštva BiH Gordane Tadić podnesena je zbog disciplinskih prekršaja iz člana 57. Zakona o VSTV-u BiH i to:

– tačka 8: „nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti“

– tačka 17: „propuštanje, iz neopravdanih razloga, da postupi u skladu sa odlukama, naredbama ili zahtjevima Vijeća“

– tačka 22: „ponašanje u sudu ili tužilaštvu ili izvan suda ili tužilaštva koje šteti ugledu tužilačke funkcije.“

Tadić: Zanemarivanje obaveze i naloga Vijeća

Prva tačka disciplinske tužbe protiv tužene glavne tužiteljice Tužilaštva BiH Gordane Tadić odnosi se na svjesno zanemarivanje obaveze i naloga Vijeća da se predmeti tužilaštva raspoređuju u rad tužiocima putem automatskog sistema raspodjele (TCMS) u periodu njenog mandata na funkciji glavnog tužioca.

Druga tačka se tiče propuštanja da kao rukovodilac Tužilaštva BiH primjenom odredaba Zakona o zaštiti tajnih podataka osigura pokretanje postupka personalnih sigurnosnih provjera osoblja Tužilaštva BiH koje rukuje tajnim podacima, kao i naloga Vijeća da sve pravosudne institucije u BiH provedu sve obaveze i mjere navedenog Zakona.

U pogledu treće tačke, navodi se odnose na narušavanje ugleda pravosuđa neosnovanim zahtjevom za isplatu potraživanja vezanog za najam stana.

Debevec: Neprimjeren kontakt sa osobom protiv koje se vodi postupak pred sudom kojim rukovodi

Tužba protiv predsjednika Suda BiH Ranka Debevca podnesena je zbog disciplinskih prekršaja iz člana 56 Zakona o VSTV-u BiH i to:

– tačka 19: „namjerno davanje lažne, obmanjive ili nedovoljne informacije u vezi sa prijavama za radno mjesto, disciplinskim stvarima, pitanjima unapređenja i napredovanja u službi ili bilo kojim drugim pitanjima koja su u nadležnosti Vijeća“

– tačka 22: „ponašanje u sudu i izvan suda koje šteti ugledu sudijske funkcije“.

Prva tačka disciplinske tužbe protiv tuženog predsjednika Suda BiH Ranka Debevca odnosi se na neprimjeren kontakt sa osobom protiv koje se vodi postupak pred sudom kojim rukovodi.

Druga tačka disciplinske tužbe se odnosi na upućivanje komentara neprimjerenog sadržaja kroz komunikaciju sa tužiteljicom koja postupa u predmetu u kojem je tuženi učesnik u postupku.

U pogledu treće tačke radi se o namjernom davanju nedovoljne informacije VSTV-u o imovini tuženog u inostranstvu, kroz lične finansijske izvještaje dostavljene Vijeću.

UDT ne može komentarisati postupak koji je u toku te moli medije za razumijevanje u ovom pogledu.

Napominjemo da se niko ne može smatrati disciplinski odgovornim dok se njegova odgovornost ne utvrdi pravosnažnim odlukama disciplinskih komisija.

Ured disciplinskog tužioca predano radi na jačanju odgovornosti pravosuđa kroz disciplinsku odgovornost nosilaca svih pravosudnih funkcija, u cilju osiguranja odgovornog i efikasnog pravosudnog sistema građanima Bosne i Hercegovine. 

pressmedia.ba