KS: Od danas prijave za vakcinaciju i za građane bez zdravstvenog osiguranja

U Kantonu Sarajevo od danas je u funkciji nova aplikacija putem koje se građani koji nisu osiguranici Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, mogu registrovati za proces vakcinacije.

Vlada Kantona Sarajevo ranije je naložila da se omogući prijava za vakcinaciju i građanima koji nemaju zdravstveno osiguranje, a Zavod zdravstvenog osiguranja je to danas i učinio.

Kao i kod prethodne aplikacije, proces prijave za vakcinaciju sastoji se od tri koraka, tokom kojih će stanovnik Kantona Sarajevo koji nije osiguranik Zavoda, popuniti i dostaviti tražene podatke. Po okončanju procesa, registrovani korisnik će dobiti potvrdu registracije, a tačnost podataka o prebivalištu će biti provjerena prije upisa u konačni registar.

Aplikacija je dostupna na ovom LINKU.

Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja naglašavaju da je ova aplikacija, kao i prethodna, namijenjena isključivo stanovnicima Kantona Sarajevo, kao i da je proces registracije za sve stanovnike Kantona Sarajevo dobrovoljan i da se njim iskazuje vlastita zainteresovanost za proces vakcinacije u Kantonu Sarajevo.

Prioritet prilikom vakcinacije imaju osobe starije od 75 i 65 godina, koje uglavnom nisu informatički pismene. Spiskovi sa njihovim imenima su proslijeđeni svim ambulantama porodične medicine i oni će u narednom periodu biti pozivani telefonom i pojedinačno pitani da li se žele vakcinisati. Nakon njih, vakcinisat će i osobe sa hroničnim bolestima. Iz Zavoda ističu da će se redoslijed vakcinacije vršiti prema epidemiološkim prioritetima koje utvrđuje Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, a ne prema redoslijedu prijave putem aplikacije.

BHRT