Komisija Doma naroda PSBiH: Pozitivno mišljenje za ratifikaciju sporazuma o zajmu

Komisija za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda parlamenta BiH dala je pozitivno mišljenje, te Domu preporučila davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu za razvoj koridora rijeka Save i Drine između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj.

Riječ je o Programu integrisanog razvoja koridora rijeka Save i Drine primjenom višefaznog programskog pristupa.

Na današnjoj sjednici u Sarajevu preporučena je i ratifikacija ugovora o finansiranju između BiH i Evropske investicione banke koridor “pet ce” Medakovo-Poprikuše.

Komisija je dala pozitivno mišljenje, te Domu preporučila davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju između BiH i Međunarodnog fonda za polјoprivredni razvoj (IFAD) za Projekat polјoprivrednog razvoja i ruralnih preduzeća (READP), te Sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje BiH – Crna Gora 2018. – 2020. za 2019. godinu između Evropske unije koju predstavlјa Evropska komisija i BiH koju predstavlјa Direkcija za evropske integracije i Vlade Crne Gore, saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.

BHRT