Prezentiran prijedlog novog zakona o socijalnim uslugama u FBiH

Prezentacija prijedloga novog zakona o socijalnim uslugama u FBiH upriličena je danas, a direktorica SOS Dječija sela BiH Mirela Gruenther-Đečević kaže da im je važno što su učesnici tog procesa.

“Dobili smo mogućnost da svoju ekspertizu i znanje uvrstimo u novi zakonski okvir i na taj način doprinesemo stvaranju kvalitetnih socijalnih usluga u našoj državi”, naglasila je na prezentaciji.

Taj prijedlog rezultat je zajedničkih aktivnosti na projektu ‘Jačanje sistema socijalnih usluga u BiH’, koji od 2018. godine zajednički implementiraju SOS Dječija sela BiH i Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH u saradnji sa kantonalnim ministarstvima socijalne politike, centrima za socijalni rad, NVO i međunarodnim organizacijama i pružateljima usluga.

Usvajanje novog zakona o socijalnim uslugama u FBiH značajno je iz nekoliko razloga. Osim što će odgovarati stvarnim potrebama korisnika i lokalne zajednice, novi zakon podrazumijeva i kreiranje mreže usluga na području cijele FBiH, jasnu i preglednu sliku pružatelja usluga, standardizaciju centara za socijalni rad, kao i metodologije rada te unaprjeđenje profesionalnih kapaciteta stručnih radnika.

Usvajanje tog zakona pomoći će korisnicima da dobiju kvalitetniju i sveobuhvatniju uslugu, nevladinim organizacijama koje će sistem identificirati kao relevantne u oblasti te posebno nadležnim institucijama koje će djelovati u skladu sa relevantnim podacima i koordinirano na svim nivoima uz stabilno finansiranje.

Gruenther-Đečević istakla je da se SOS Dječija sela BiH, kao partner Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, zalaže za donošenje kvalitetnih zakonskih okvira koji će unaprijediti zaštitu djece i njihovih porodica, naročito djece bez roditeljskog staranja i porodica koji su u riziku od razdvajanja te mladih koji napuštaju sistem javne brige.

“Zakon o socijalnim uslugama jedan od reformskih zakona kojim želimo unaprijediti sistem socijalnih usluga i učiniti ga dostupnim svim kategorijama društva. Novim zakonom omogućit će se jačanje usluga u lokalnim zajednicama sa ciljem sprječavanja institucionalizacije korisnika”, naveo je pomoćnik ministra u Ministarstvu rada i socijalne politike FBiH Miroslav Jurešić.

Projekt ‘Jačanje sistema socijalnih usluga u BiH’ nastao je sa ciljem kreiranja funkcionalnog sistema socijalnih usluga. Jedan od glavnih ciljeva projekta je kreiranje jasnih zakonskih okvira sa obavezujućim standardima za pružatelje socijalnih usluga u Federaciji BiH, koji će raditi na uspostavljanju funkcionalnog sistema socijalnih usluga.

BHRT