Učenici u Brčko distriktu u ponedjeljak se vraćaju u škole

Komandant Štaba za zaštitu i spasavanje izdao je naredbu da se u ponedjeljak, 19. aprila 2021. godine, nastavlja odvijanje vaspitno-obrazovnog rada u prostorijama svih osnovnih i srednjih škola na teritoriji Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za sve učenike osnovnih i srednjih škola.

Komandant Štaba za zaštitu i spasavanje donio je i sljedeće naredbe:

Zabranjuje se kretanje osobama na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u narednih petnaest dana u vremenskom periodu od 23.00 do 5.00 sati. Tokom trajanja zabrane kretanja dozvoljava se rad dežurnih apoteka i benzinskih stanica samo u dijelu koji se bavi točenjem goriva, kao i rad privrednih subjekata koji se bave proizvodnjom.

Odredbe stava (1) ovog člana ne primjenjuju se na zaposlene koji vrše službene dužnosti ili su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti u vezi s proglašenjem stanja prirodne nesreće zbog korona virusa, kao i zaposleni u pravnim licima u kojima se radi kontinuiteta proizvodnje rad odvija u smjenama. Za provođenje ove naredbe zadužuje se Policija Brčko distrikta.

Nalaže se obavezno nošenje zaštitne maske u zatvorenim prostorima, a na otvorenom prostoru u grupi od dva ili više lica i da održavaju fizičku distancu od dva metra, osim članova užeg domaćinstva.

Ograničava se rad svim privrednim subjektima na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, osim privrednim subjektima iz člana 1. stav (2) i (3) ove naredbe do 20.00 sati.

Od stava (1) ovog člana izuzimaju se apoteke na teritoriji Brčko distrikta kojima se dozvoljava rad do 22.00 sata.

Do 22.00 sata dozvoljava se šalterska prodaja pekarama, kao i dostava hrane ugostiteljskim objektima na teritoriji Brčko distrikta.

Radno vrijeme privrednih subjekata koji se bave proizvodnjom, u dijelu prometa krajnjim kupcima ograničava se do 20.00 sati.

Dozvoljavaju se rekreativne aktivnosti koje se obavljaju u zatvorenom prostoru do 20.00 sati.

U ugostiteljskim objektima je dozvoljeno da mogu biti maksimalno dvije osobe za jednim stolom, a ukoliko su iz istog domaćinstva maksimalno do četiri osobe.

Zabranjeno je svako organizovano okupljanje s muzikom uživo, di-džejevima i slično.

Zadužuje se Ured gradonačelnika Brčko distrikta – Inspektorat i Policija Brčko distrikta da u skladu u svojim nadležnostima vrše pojačanu kontrolu poštovanja mjera i naredbi Štaba za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u ugostiteljskim objektima, kao i kontrolu poštovanja svih preporuka u skladu s vrstom djelatnosti, koje nisu u suprotnosti s ovom naredbom, a sve s ciljem sprečavanja širenja zaraze korona virusa – COVID-19.

Ukoliko se utvrdi nepoštovanje epidemioloških mjera u ugostiteljskom objektu, kako je navedeno, istom će biti onemogućen daljnji rad do kraja radnog vremena tog radnog dana.

Komandant Štaba za zaštitu i spasavanje na današnjoj 95. sjednici Štaba donio je naredbu kojom se nalaže JZU „Zdravstveni centar Brčko“ da specifikaciju medicinske opreme i lijekova potrebnih za liječenje oboljelih od COVID-19 kao i druge potrebne medicinske opreme, u skladu sa podacima iznesenim na Štabu za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta dana 16. aprila 2021. godine, dostavi Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta.

Nalaže se Fondu zdravstvenog osiguranja da po prijemu specifikacije hitno i bez odlaganja pokrene proceduru nabavke potrebne medicinske opreme i lijekova, a sve u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH. Nalaže se svim privatnim laboratorijama na teritoriji Brčko distrikta koje vrše testiranje stanovništa na COVID-19 da do kraja svakog radnog dana dostave Odjeljenju za zdravstvo i ostale usluge – Pododjeljenju za javno zdravstvo podatke o testiranim licima koji će uključivati ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona, metodu uzetog brisa kao i rezultate testa.

BHRT