DN PSBiH: Nema većine za Prijedlog zakona o izmjenama Izbornog zakona

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama izbornog zakona BiH, o kojem su bh. parlamentarci raspravljali na današnjoj sjednici, nije prošao jer nije bilo opšte većine.

Predlagač Saša Magazinović rekao je da je neophodno uvesti institut mirovanja parlamentarnog mandata jer, kako je naveo, svjedoci smo da više pojedinaca u isto vrijeme obnašaju fukncije u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti.

Reagovao je Dragan Čović, zamjenik predsjedavajućeg, kazavši da će biti protiv ovog prijedloga.

Dušanka Majkić je upitala da li je ovo svjesna zamjena teza, uz pitanje zašto nema nove Vlade FBiH i je li za sve kriv Izborni zakon BiH?

I ostali delegati koji su se javili za diskusiju rekli su da je prijedlog dobar, ali da je ovo parcijalni pristup promjenama, dok neki poput Bećirovića kažu da nikoga prijedlog ne ugrožava, već uvodi red u cijeloj zemlji.

Nisu usvojeni Prijedlog zakona o platama u bh. institucijama i Prijedlog izmjena zakona o javnim nabavkama

Dom naroda PSBiH nije usvojio ni Prijedlog zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, jer je usvojeno negativno mišljenje Ustavnopravne komisije i Komisije za finansije i budžet Doma naroda, i time je prijedlog pao.

Takođe, nije prošao ni Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama.

DN PSBiH usvojio Prijedlog zakona o strancima

Na sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojen je u prvom čitanju Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni zakona o strancima, koji ima za cilj da se generalnom prevencijom migranti odvrate od činjenja krivičnih djela i prekršaja, kao i kršenja javnog reda i mira dok borave na teritoriji BiH.

Izmjene bi, između ostalog, značile da se strancu u BiH može izreći mjera protjerivanja ako je nezakonito ušao u zemlju ili je ostao nakon isteka roka važenja vize ili dozvole boravka, ako je pokušao ili prekršio propise prelaska granice, te ako je pravosnažno osuđen za krivično djelo s obilježjima trgovine opojnim drogama, oružjem, ljudima ili terorizam i pranje novca.

Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma parlamenta BiH Denis Zvizdić u obrazloženju je pojasnio da je ovaj zakonski prijedlog upućen u parlamentarnu proceduru usljed pojačanog priliva migranata i u vrijeme kada su migranti ubili mladića u sarajevskom naselju Ilidža.

On je rekao da se generalnom prevencijom migranti mogu odvratiti od dolaska u BiH.

BHRT