Dom naroda Parlamenta FBiH: Izraditi zajednički pravni akt o postupanju tokom epidemije

Delegati Doma naroda Parlamenta Federacije BiH na današnjoj sjednici su zaključkom predložili Federalnoj vladi da u suradnji i dogovoru s kantonalnim vladama izradi zajednički pravni akt kojim će regulirati postupanje u smislu zaštitnih i drugih mjera, a na temelju sedmodnevne incidence i broja hospitaliziranih pacijenata, s ciljem efikasnijeg postupanja nadležnih tijela u trenutnoj epidemiološkoj situaciji.

Drugim zaključkom je Dom naroda inicirao Vijeću ministara BiH da izmijeni sadašnja pravila te za strane državljane koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu preko državne granice uvede obavezu da pokažu negativan PCR ili antigenski test, ne stariji od četrdeset osam sati ili potvrdu o preležanom COVID-u ne stariju od šest mjeseci ili, pak, potvrdu da su vakcinisani protiv te bolesti.

Ovi zaključci su doneseni nakon što je delegatima na sjednici Doma naroda Federalnog parlamenta predočeno više periodičnih informacija o epidemiološkoj situaciji u Federaciji BiH, počev od kraja februara do 12. aprila ove godine.

Član Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva Sanjin Musa rekao je u uvodnom obraćanju da je situacija bolja nego na početku trećeg vala epidemije COVID-a, ali da i dalje iziskuje oprez.

Ranije je uvedena praksa da se tokom aktuelne epidemije, članovima Predstavničkog doma i Doma naroda podnose redovne periodične informacije o epidemiološkoj slici u Federaciji BiH.

Dom naroda prihvatio zakone o stečaju i finansijskoj konsolidaciji preduzeća

Dom naroda prihvatio je većinom glasova Prijedlog zakona o stečaju, koji je Federalna vlada uputila u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku.

Navodeći razloge za donošenje ovog zakona, a na osnovu analize u primjeni dosadašnje legislative, Vlada FBiH je obrazložila da se novim zakonom uređuje predstečajni postupak kojim se uvodi finansijsko i operativno restrukturiranje privrednih subjekata.

U predstečajnom postupku omogućeno je nelikvidnom privrednom društvu da zaključi nagodbu s povjeriocima s ciljem lakšeg i povoljnijeg izmirenja novčanih obaveza. Time bi se izbjegao stečaj privrednog društva i ono bi nastavilo poslovnu djelatnost, a povjerioci bili namireni bolje nego u stečajnom postupku koji dugo traje i puno košta.

Ovaj zakon, navela je Vlada FBiH, propisuje da je Finansijsko informatička agencija – FIA ovlaštena da pokrene prekršajni postupak protiv stečajnog dužnika, odnosno organa ovlaštenog za njegovo zastupanje, ako stečajni dužnik, odnosno ovlašteni organ ne podnese prijedlog za otvaranje stečajnog postupka u roku 60 dana od dana nastupanja platežne nesposobnosti.

Propisivanje nadležnosti za ovu agenciju da pokreće prekršajni postupak protiv stečajnog dužnika, odnosno organa ovlaštenog za zastupanje, izuzetno je važno i od značaja za blagovremeno pokretanje stečajnog postupka jer važeći zakon o stečajnom postupku nije propisivao koji je organ nadležan za nadzor nad primjenom odredbe koja se tiče blagovremenog pokretanja postupka i koji bi izricao sankcije stečajnom dužniku, odnosno organu ovlaštenom za zastupanje stečajnog dužnika, usljed neblagovremenog pokretanja postupka.

S obzirom na to da su ovim zakonom propisane dodatne nadležnosti FIA-i u pogledu stečajnog postupka, hitno je potrebno pristupiti odgovarajućim izmjenama i dopunama Zakona o FIA-i te na taj način uskladitti ova dva zakona.

Novim zakonom, navodi Federalna vlada, skraćeni su rokovi za preduzimanje pojedinih radnji u postupku i određene u sankcije za stečajnog upravnika i druge učesnike u postupku ukoliko kasne u provođenju potrebnih radnji jer je u praksi kao slabost stečajnog postupka uočena njegova dužina trajanja, koja s jedne strane povećava troškove stečajnog postupka, a s druge, stanje odugovlači namirenje povjerilaca. Osim toga, utvrđen je način praćenja izvršenja određenih radnji u postupku od predsjednika sudova i rukovodilaca organa uprave, zavisno od toga da li je riječ o sudskim ili upravnim postupcima.

Posebno su obrađene odredbe zakona koje se odnose na stečajnog upravnika. Pooštreni su uslovi za izbor stečajnih upravnika koji moraju položiti ispit za tu dužnost i stalno raditi na edukaciji i ličnom usavršavanju.

Povećan je stepen kontrole rada upravnika, kao pojačan stepen kontrole od stečajnog sudije. Također, limitiran je broj stečajnih predmeta koje može voditi jedan stečajni upravnik, na dva predmeta. Određeno je i obavezno osiguranje stečajnih upravnika za sve rizike koji se odnose na njihovo profesionalno djelovanje.

Veliki problem u stečajnom postupku je sistem obavještavanja stranaka s obzirom na veliki broj stranaka i drugih učesnika stečajnog postupka te nesređenu dokumentaciju privrednih društava nad kojima se otvore stečajni postupci.

Rješenje je u novom zakonu nađeno u objavi odluka suda i korespondencije putem interneta i internet stranice određenih institucija i agencija, uz zadržavanje postojećeg načina obavještavanja.

Prava radnika po osnovu njihovih potraživanja su u potpunosti zaštićena i radnici i prijašnji radnici stečajnog dužnika su u povoljnijem položaju u odnosu na važeći zakon.

Naime, osim što radnici i prijašnji radnici stečajnog dužnika imaju pravo na sva potraživanja nastala do dana otvaranja stečajnog postupka u punom bruto iznosu, u prvom isplatnom redu, ovim zakonskim tekstom su iz prvog isplatnog reda isključeni članovi uprave društva, članovi nadzornog odbora i odbora za reviziju s obzirom na to da je riječ o pitanju odgovornih osoba koje su svojim postupanjem doprinjele nepovoljnom stanju dužnika, a njihova potraživanja u stečajnom postupku su jako velika, navela je, između ostalog, Federalna vlada kao predlagač novog zakona o stečaju.

Dom naroda je većinom glasova, po skraćenom postupku, prihvatio i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH, čiji je predlagač također Federalna vlada.

U obrazloženju prijedloga za donošenje ovog zakona po skraćenom postupku, Vlada navodi da su dosljednim praćenjem primjene Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava utvrđene prepreke na realizaciji odluka o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava.

Imajući u vidu da je taj zakon temporalnog karaktera, odnosno da se započeti postupci finansijske konsolidacije trebaju okončati do 31. decembra 2021. i da su privredna društva zahtjeve za odobravanjem ovih postupaka mogla podnositi do 8. februara 2020. godine, a nakon više održanih sastanaka o ovoj temi s privrednim društavima koja bi išla u postupak finansijske konsolidacije, konstatovano je da je po sadašnjim zakonskim aktima to nije moguće.

Također, uvažavajući stanje ukupne privrede za vrijeme i poslije proglašenja stanja nesreće uzrokovanog pojavom koronavirusa, Vlada je smatrala da bi donošenje zakona o izmjenama Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava omogućilo privrednim društvima da lakše prevaziđu nastale probleme u poslovanju.

S obzirom na to da postoji opasnost od pokretanja sudskih postupaka od subjekata obuhvaćenih finansijskom konsolidacijom, to se u konkretnom slučaju radi o izmjenama Zakona za koje postoji neodložna potreba, a kako bi se izbjegle štetne posljedice za Federaciju BiH, obrazložila je Vlada FBiH.

Ona je u proceduru uputila i Prijedlog zakona o mirnom rješavanju radnih sporova, koji je prihvaćen također većinom glasova.

Za razliku od prethodna dva akta, odobrena od Doma naroda po skraćenom postupku, ovaj je prihvaćen u redovnoj proceduri.

Odobren finansijski plan Zavodu za transfuzijsku medicinu FBiH

Dom naroda odobrio je većinom glasova ovogodišnji finansijski plan Federalnom zavodu za transfuzijsku medicinu.

Delegati su od Vlade FBiH zatražili da ispoštuje raniji zaključak ovog doma te rebalansom ovogodišnjeg federalnog budžeta osigura dodatnih 375.000 KM za taj zavod, čiji je budžet, po riječima direktorice Aide Đozo, iz neobjašnjivih razloga umanjen za navedeni iznos već sedam godina.

Đozo je kazala da su ovogodišnji prihodi Zavoda planirani u iznosu od oko 6,8 miliona KM te dodala da osnivač ove strateške institucije izdvaja samo 1,1 milion KM.

Po njenim riječima, ovogodišnji finansijski plan ne može pokriti tekuće poslove Zavoda i stalni rast potreba korisnika niti potrebe za nabavkom opreme i investicionim ulaganjima.

Delegatima je predočena odluka Vlade FBiH o izdvajanju novca u Fond solidarnosti za ovu godinu u kojoj se navodi da će se u ovaj fond izdvajati 10,2 posto od ukupnih prihoda ostvarenih na osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.

Sjednica Doma naroda je završena, a datum naredne će biti poznat naknadno.

BHRT