Pismo Vladi Kantona Sarajevo: Općina Novi Grad Sarajevo protivi se proširenju deponije Smiljevići

Općina Novi Grad Sarajevo uputila je pismo Vladi Kantona Sarajevo, kojim se protivi proširenju deponije Smiljevići, te traži da se što prije pokrenu aktivnosti za iznalaženje nove lokacije.

Skupština Kantona Sarajevo u martu 2018. godine donijela je Odluku o pristupanju izradi Prostornog plana područja posebnog obilježja „Regionalni centar za upravljanje otpadom (RCUO) – Smiljevići, kojim je predviđeno proširenje gradske deponije za oko 30 hektara novog prostora.

Prilikom donošenja Odluke nisu uzeti u obzir rezultati Elaborata o ispitivanju stabilnosti tijela deponije, koji je izradila firma GeoAVAS d.o.o. u julu 2017. godine, a kojim je utvrđeno da je do popunjavanja kapaciteta deponije ostalo još 42.000 kvadrata prostora za odlaganje otpada, kao i da trenutno aktivna ploha za odlaganje otpada površine 10.000 kvadrata, zadovoljava potrebe odlaganja do jula 2021. godine.

Elaboratom je utvrđeno da je uz slijeganje i povećan procenat recikliranja, do popunjavanja ukupnog volumena deponije preostalo još oko 4 – 5 godina, nakon čega je potrebno izvršiti zatvaranje deponije na način da se uticaj na okoliš svede na minimum i da se prostor deponije uklopi u okoliš uz dugogodišnji monitoring voda i plina.

Svako prekoračenje proračuna i opterećenja deponije izazvalo bi geološku nestabilnost, pokretanje tla i ekološku katastrofu kao i dugogodišnju opasnost za sigurnost i zdravlje građana Kantona Sarajevo, navedeno je u Elaboratu.

Bez obzira na sve navedeno, Vlada KS provodi aktivnosti na izradi Plana za proširivanje deponije, koja ne ispunjava ni uslove propisane okolinskom dozvolom, izdatom od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma 2020. godine, a operater KJKP “Rad” d.o.o Sarajevo, od nadležnog Ministarstva traži izmjenu okolinske dozvole u smislu smanjenja propisanih parametara.

Općina Novi Grad Sarajevo je 14.10.2020. godine Vladi KS dostavila izjašnjenje na osnovni koncept Prostornog plana područja posebnog obilježja RCUO – Smiljevići, kojim je iskazala stav da nije saglasna sa proširenjem postojeće deponije, te da je potrebno što prije pokrenuti procedure za iznalaženje nove lokacije za odlaganje komunalnog i drugog otpada izvan urbanog gradskog područja.

Na poziv Ministarstva prostonog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, za izjašnjenje o Nacrtu izvještaja o strategijskoj procjeni uticaja na okoliš za potrebe izrade navedenog Plana, Općina je ponovno 17.12.2020. godine iznjela svoj stav o izmještanju deponije, zajedno sa primjedbama, a kako do sada nije dostavljeno očitovanje na primjedbe lokalne zajednice na čijem se prostoru deponija nalazi, 14.04.2021. godine ponovno je upućen poziv Vladi KS za pokretanje aktivnosti na iznalaženju nove lokacije.

Podsjećamo, jedan od zaključaka tematske sjednice Općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo, održane u septembru 2019. godine, a kojoj su prisustvovali i predstavnici svih relevantnih institucija, bio je da se obustave aktivnosti na proširivanju deponije Smiljevići. Tada su predstavnici Općine i Općinskog vijeća iznijeli stav da se kategorično protive bilo kakvom proširenju deponije, jer je deponija eksploatisana i popunjena kroz proteklih 50 godina odlaganja na tom lokalitetu.

pressmedia.ba