Smjene u UKC Tuzla: Zijah Rifatbegović nije više načelnik Klinike za hirurgiju

Upravni odbor Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) Tuzla u petak je započeo proces imenovanja novih kadrova na čelne pozicije u UKC Tuzla.

Upravni odbor UKC Tuzla odlučio je imenovati vršitelje dužnosti na čelnim pozicijama u klinikama, odnosno na pozicijama na kojim su se nalazile osobe kojim je istekao mandat ili su bili u vd. statusu. U suštini, Upravni odbor UKC Tuzla nije smijenio nijednog direktora koji je izabran na puni mandat.

Umjesto dr. Zijaha Rifatbegovića na čelo Klinike za hirurgiju došao je dr. Zlatan Mehmedović, na čelo Klinike za psihijatriju umjesto dr. Izeta Pajevića imenovana je dr. Nerminka Aljukić, na čelo Klinike za ortopediju umjesto dr. Aleksandra Vujadinovića imenovan je dr. Asmir Hrustić, na čelo Klinike za radiologiju došao je dr. Samir Cipurković umjesto dr. Svjetlane Mujagić, a dr. Slavicu Mott-Divković na čelu Poliklinike za transfuziologiju zamijenila je dr. Sunita Ćustendil-Delić.

pressmedia.ba