PRESS SAZNAJE: Izmijenjeni uslovi za direktora OSA-e, ovo su novi koji se moraju zadovoljiti

Uslovi za direktora Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine izmjenjeni su, a da je o tome informisan samo uži krug ljudi, saznaje nezvanično PRESS.

Naime do te dobro čuvane informacije saznali smo nakon gostovanja predsjednika SDA Bakira Izetbegovića na MTV Igman. On je otkrio posve nove detalje i uslove koji su presudni za ovu poziciju. Dok su u ozbiljnim državama uslovi stručna sprema, da se nije član političke stranke, da se ne vodi krivični postupak i dok su to najsposobniji ljudi, za ovu poziciju u Bosni i Hercegovini uslovi su slijedeći:

  • Direktor Obavještajno-sigurnosne agencije potrebno je da ima iskustvo u gašenju stora (dokazuje se izjavom prisutnih koji su posvjedočili slučaju gašenja stora, svojeručno potpisanom, ovjerenom u općini)
  • Diploma o završenom fakultetu može a i ne mora biti validna (nije eliminatorni uslov)
  • Direktor Obavještajno-sigurnosne agencije treba da bude lucidan, odan i hrabar
  • Direktor Obavještajno-sigurnosne agencije potrebno je da ima životna iskustva, ne nužno i diplome i formalno obrazovanje (dokazuje se izjavom prisutnih koji su posvjedočili raznim životnim situacijama, svojeručno potpisanim, ovjerenim u općini)
  • Direktor Obavještajno-sigurnosne agencije treba dobro rezonovati ali ne treba se nužno znati izražavati i govoriti
  • Direktor Obavještajno-sigurnosne agencije važno je da je vukao djecu za uši (dokazuje se izjavom roditelja ili djece koja se sjećaju toga, svojeručno potpisanom, ovjerenom u općini)
  • Direktor Obavještajno-sigurnosne agencije mora znati na engleskom napisati Brus Vilis.

Ukoliko ispunjavate navedene uslove, počnite prikupljati dokumentaciju.

(Tekst je satiričnog karaktera)

pressmedia.ba