Interes međunarodne zdravstvene zajednice za usvajanje Zakona o kontroli duhana u FBiH

Parlamentu FBiH je upućeno pismo koje potpisuje 114 međunarodnih i lokalnih organizacija u oblasti javnog zdravstva u kojem pozivaju na usvajanje novog Zakona o kontroli duhana prema postojećem prijedlogu.

Saopćeno je da organizacije posvećene javnom zdravlju s velikim iščekivanjem prate proces usvajanja novog zakona o kontroli duhana na području FBiH. Potvrda toga su dva pisma upućena od strane 74 organizacije Evrope i 40 lokalnih organizacija koje su uputile zajednička pisma Predstavničkom domu Parlamenta FBiH i tako izrazile podršku usvajanju novog Zakona o kontroli duhana u FBiH o kojem će se zastupnici izjašnjavati 26. maja 2021. godine.https://imasdk.googleapis.com/js/core/bridge3.460.0_en.html#goog_1990533742Volume 0% 

Negativne zdravstvene posljedice

Potpisnice ova dva pisma navode da postojeći nacrt novog zakona može ponuditi kvalitetnu zaštitu stanovništva od negativnih zdravstvenih posljedica konzumacije duhana i duhanskih proizvoda kao i izlaganja duhanskom dimu. Razlog za to je činjenica da postojeća verzija prijedloga zakona, kako je navedeno u pismu, slijedi najbolju međunarodnu praksu koja dokazano štiti najveći broj ljudi od učinaka duhana i duhanskih proizvoda.

Istovremeno se navodi da je predloženo zakonodavstvo maksimalno usklađeno sa Okvirnom konvencijom SZO o kontroli duhana (FCTC) koju je BiH ratificirala 2009. godine. Pored toga, organizacije potpisnice pisma smatraju da su odredbe sadržane u prijedlogu zakona usklađene i sa Direktivom EU 2014/40/EU i ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija. 

70 posto podržava zabranu

U pismima se navodi da 70 posto građana podržava zabranu pušenja u zatvorenim javnim prostorima. Navedeni su i zabrinjavajući podaci prema kojima prevalenca pušenja u Bosni i Hercegovini iznosi čak 38% u dobi od 18 do 69 godina, uz 24.4 posto djece uzrasta do 15 godina koja konzumiraju neke od duhanskih proizvoda, uz izloženost djece pasivnom pušenju koja ide i do 55 posto.

Organizacije javno zdravstvene zajednice BiH i Evrope pozivaju parlamentarce i parlamentarke da se odupru pritiscima i lobističkim aktivnostima duhanske industrije koja, kako je navedeno, koristi dezinformacije i apokaliptične ekonomske scenarije kako bi zastrašila javnost i predstavnike zakonodavne vlasti, a sve iz svojih interesa da se postojeća potrošačka baza sačuva na račun ljudskih života.

pressmedia.ba