Jesu li u toku nova trgovanja pozicijama u BPK Goražde? Jutrošnja dešavanja upućuju na to!

Građani Goražda proteklih dana zabilježili su, i na društvenim mrežama podijelili fotografije kamiona koji, vjerovatno pretovareni, prolaze njihovim gradom. Zapitali su se i gdje je vaga za mjerenje osovinskog opterećenja. 

U isto vrijeme, Memsud Dedović, direktor direkcije za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (BPK Goražde) u dopisu koji je uputio Skupštini i Vladi BPK Goražde navodi da je imao kontinuirane opstrukcije u radu odnosno korištenju vage za kontrolu osovinskog opterećenja, ukupno dopuštene mase i dimenzija vozila na javnim cestama od strane ministra koje su rezultirale potpunom zabranom rada na terenu. Ističe da je Direkcija imala dobru i korektnu saradnju sa policijskim službenicima, a da ga je ministar upozoravao da ne smiju upotrebljavati vagu bez njegovog odobrenja. 

„Upozoravao me je da ne smijemo upotrebljavati vagu bez njegovog odobrenja iako sam mu više puta govorio da je to nadležnost i obaveza Direkcije za ceste BPK Goražde zbog čega smo imali česte prepirke. Upozoravao je i kontrolora na vagi Zlatka Kolakovića, zaposlenika Direkcije za ceste BPK Goražde da ukoliko se nastavi sa radom vage na terenu bez njegovog znanja da će ‘letjeti glave’“, navodi Dedović u svom dopisu.

Dedović tvrdi da trpi psihičke pritiske od strane Ministra za privredu BPK Goražde, Mensad Arnaut (ASDA). Referirajući se na razgovor koji je obavio sa ministrom Arnautom 11.05.2021. godine, kaže da mu je isti jasno dao do znanja da će Vladi BPK Goražde predložiti njegovu smjenu sa pozicije direktora Direkcije za ceste BPK Goražde, te navodi da su razlozi za njegovu smjenu političke prirode i da mora postupiti po instrukcijama koje dobija od pojedinih zastupnika.

Prema saznanjima koja imamo, Dedovića je Vlada BPK Goražde na jutrošnjoj sjednici razriješila dužnosti direktora Direkcije za ceste, a za v.d. direktora imenovana je Sanela Avdibegović. 

Avdibegović je rodica zastupnika Drljo Hajdara (ASDA). Kako saznajemo, njoj je Drljo i ranije obećavao poziciju direktorice Direkcije za ceste, ali je tada imenovan Memsud Dedović koji se povezuje sa premijerkom BPK, Aida Obućom (SDA). 

Javni oglas za izbor i imenovanje direktora Direkcije za ceste BPK Goražde objavljen je u januaru 2020. godine.  Jedan od uslova konkurisanja na Javni poziv je prilaganje dokaza da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i da nije osuđivan za krivično djelo. Član 323. Krivičnog zakona FBiH navodi da će krivično biti gonjen onaj ko izaziva opću opasnost požarom, ili bilo kojim drugim sredstvom kojim može izazvati opasnost za život ljudi ili imovinu većeg opsega. Također, za ovo djelo je propisana kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca do tri godine. Na koji način je Dedović dobio potvrdu o nekažnjavanju, ako se protiv njega vodi krivični postupak nakon paljenja automobila? Odnosno, da li je uopće dobio potvrdu?

Da li zbog svega navedenog Vlada BPK javnosti prikriva imenovanje Memsuda Dedovića za direktora Direkcije za ceste BPK Goražde, na čijem je čelu premijerka Aida Obuća?”

Nakon jutrošnjih događaja postavlja se nekoliko pitanja: Je li poslanik Drljo (ASDA) u januaru 2020. godine poslušao premijerku Obuću (SDA) i imenovanje Dedovića izvršio po njenom nalogu? Je li poslanik Drljo zbog nezadovoljstva građana bio ljut na ministra Arnauta (ASDA) zbog njegove umješanosti u (ne)korištenje vage za mjerenje osovinskog opterećenja? Je li poslanik Drljo prijetio da će narušiti nestabilnu koaliciju u BPK, te je li prijetio da će tražiti smjenu ministra Arnauta i premijerke Obuće? 

U svom dopisu Dedović navodi da mu je Arnaut kazao kako su narušeni međuljudski odnosi između nekih zastupnika i vijećnika, te da je on „kolateralna šteta“ njihovih odnosa.

Još jedno pitanje koje se postavlja je: jesu li ministar za privredu Arnaut (ASDA) i permijerka BPK Obuća (SAD) ponudili poslaniku Drlju (ASDA) da sada imenuje „svoj“ kadar za direktora Direkcije za ceste, a da zauzvrat ne traži njihovu smjenu i ne destabilizira ionako nestabilnu koaliciju u Goraždu?

pressmedia.ba