Podrška poljoprivrednim proizvođačima za proljetnu sjetvu u Centru

U okviru projekta „Podrška poljoprivrednim proizvođačima u nabavci voćarskih sadnica i repromaterijala za proljetnu sjetvu u općini Centar Sarajevo za 2021. godinu“ općinski načelnik je putem Službe za privredu i lokalno ekonomski razvoj Općine Centar objavio javni poziv za predaju zahtjeva za ostvarivanje prava na finansiranje/sufinansiranje biljne proizvodnje na području općine Centar za 2021. godinu.

Pravo na finansiranje/sufinansiranje za nabavku sjemenskog materijala, presadnica za proljetnu sjetvu i voćarskih sadnica imaju podnosioci zahtjeva sa prebivalištem na području općine Centar najmanje godinu dana, da je zakonski korisnik zemljišta pogodnog za biljnu proizvodnju koje se nalazi na Centru,  da navedeno zemljište pripada poljoprivrednom gazdinstvu, odnosno da je uz objekat ili u neposrednoj blizini stalnog mjesta boravka podnosioca zahtjeva, i da je podnosioc prijave već obavio na određenoj poljoprivrednoj površini sjetvu ili sadnju kao i druge pripremne radnje.

U javnom pozivu je također navedena potrebna dokumentacija koju mora aplikant dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji i koja ne smije biti starija od 12 mjeseci, kao i iznosi koji mogu biti odobreni, te kako će biti provedena procedura odabira dobitnika ovog podsticaja. Zahtjev sa pratećom dokumentacijom je moguće predati na protokol Općine Centar (Mis Irbina 1) sa naznakom „Za javni poziv finansiranja/sufinansiranja biljne proizvodnje“.

Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti uzeti u razmatranje. Sve dodatne informacije moguće je dobiti na kontakt telefon 033/562-512, kontakt osoba Imra Mulahuseinović-Ramljak. Javni poziv koji je, osim u dnevnom listu Oslobođenje također objavljen i na web stranici Općine Centar: http://www.centar.ba/stranica/javni-pozivi-euprava, ostaje otvoren do 30. novembra 2021. godine ili do utroška odobrenih sredstava. O rezultatima javnog poziva kandidati će biti blagovremeno obaviješteni, dok će spisak dobitnika ovog podsticaja koju daje Općina Centar za proljetni sjetvu biti objavljen i na web stranici Općine Centar.

pressmedia.ba