Delegacija Crne Gore u posjeti Federalnoj upravi policije

Delegacija Crne Gore sa državnim sekretarom Ministarstva unutrašnjih poslova te zemlje Radom Miloševićem na čelu danas je posjetila Federalnu upravu policije (FUP).

Delegaciju su činili Velimiš Šljivančanin, otpravnik poslova u Ambasadi Crne Gore u BiH, Filip Adžić, savjetnik potpredsjednika Vlade Crne Gore, Milica Kovačević, direktorica NVO Centar za demokratsku tranziciju, Kristina Đukanović, samostalna policijska savjetnica i Ljubica Damjanović, savjetnica u kabinetu ministra.

Cilj ove prve radne posjete je, prvenstveno, jačanje saradnje između Crne Gore i BiH, posebno u segmentu policijskog rada, a vezano za borbu u protiv terorizma, te prevenciju i suzbijanje nasilnog ekstremizma.

U tom kontekstu su razmatrane aktivnosti, koje su obuhvaćene Zajedničkim akcionim planom za borbu protiv terorizma na zapadnom Balkanu iz 2018. godine, kao i Sporazumom o provođenju Zajedničkog akcionog plana o borbi protiv terorizma, potpisanim u novembru 2019. godine u Skoplju.

Razmijenjena su iskustva i dobre prakse kada se radi o spomenutoj problematici, s osvrtom na institucionalne kapacitete FUP-a, te strateške i normativne okvire borbe protiv terorizma i nasilnog ekstremizma u Federaciji BiH, kao i mehanizme za njihovu provedbu.

Razgovarano je i o temi visokotehnoloških sistema komunikacije i digitalnih mreža otpornih na širenje radikalizacije i nasilnog ekstremizma, uključujući jačanje svijesti u društvu o opasnostima korišćenja visokotehnoloških sistema komunikacije za širenje govora mržnje kao i implementaciji najbolje politike, zakonskih rešenja i prakse u suprotsavljanju korišćenju ovih sredstava komunikacije za širenje nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode u terorizam.

Akcentirano su – pitanje reintegracije i resocijalizacije povratnika sa stranih ratišta, kao i  aktivnosti usmjerene na siguran povratak bh. državljana – žena i djece iz izbjegličkih kampova u Siriji, a koje se kontinuirano provode od FUP-a u saradnji sa socijalnim službama, zdravstvom, školstvom, centrima za mentalno zdravlje i drugim nadležnim institucijama.

U konačnici, zaključeno je da je samo brza i efikasna policijska saradnja između država zapadnog Balkana, od izuzetnog značaja u suzbijanju ozbiljnih sigurnosnih prijetnji kako na državnom tako i međunarodnom nivou.

U tom pravcu predloženo je ispred delegacije Crne Gore da se u skorijoj budućnosti inicira potpisivanje Sporazuma između Bosne i Hercegovne i Crne Gore u clilju efikasne razmjene informacija i kriminalističko obavještajnih podataka iz oblasti terorizma i nasilnog ekstremizma, a posredstvom Kontakt tački, što bi bilo od izuzetne važnosti kada je u pitanju  dokumentovanje krivičnih djela i njihovih izvršilaca, saopćeno je iz FUP-a.

BHRT