Na inicijativu gradonačelnice Karić: Usvojena Odluka o izradi Strategije glavnog grada

Na inicijativu gradonačelnice Sarajeva Benjamine Karić danas je Gradsko vijeće Grada Sarajeva usvojilo Odluku o pristupanju izrade Strategije grada Sarajeva za period između 2021. i 2027. godine.

Ovu informaciju potvrdila je gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić na svom zvaničnom Facebook profilu.

“Moj rad će biti isključivo usmjeren na razvoj grada Sarajeva. Danas je ka tome učinjen prvi korak.

Na moju inicijativu, Gradsko vijeće je usvojilo Odluku o pristupanju izradi Strategije grada Sarajeva za period 2021.-2027.

Ovim je stvoren preduslov za izradu važnog strateškog dokumenta, kojim će se definisati ključni pravci razvoja bh. prijestolnice.

Danas je usvojena i Odluka o organizaciji i djelokrugu organa uprave Grada Sarajeva, čime je stvoren okvir za uspostavljanjem dinamične, funkcionalne, odgovorne uprave.

Kroz usvajanje Odluke o pokretanju postupka prodaje službenih vozila, formalno su poduzete aktivnosti kako je već ranije obećano, a u cilju priliva sredstava u Budžet Grada.

Udruženje „Obrazovanje gradi BiH“ proglašeno je organizacijom od značaja za Grad, kao jedan od najvećih investitora u obrazovanje djece i mladih, posebno iz marginaliziranih i ranjivih društvenih skupina”, potvrdila je Karić na svom Facebook profilu.

pressmedia.ba