Zastupnica Kristić (NiP) na sjednici Skupštine ogolila sramne izmjene Pravilnika o radu koje je direktor JU Apoteke Sarajevo napravio: Drskost i bezobrazluk!

– Vrijeme je da poslovanje javnih preduzeća u vlasništvu Kantona Sarajevo, te dešavanja i aktivnosti koja direktori kada uđu u njih provode postanu javna.

Ako su dobra, budu pohvaljena, a ako su kao u slučaju JP Apoteke Sarajevo budu izložena na stub srama, napisala je Kristić

– Danas sam, nakon što sam pažljivo isčitala izvještaj i uočila brojne nepravilnosti diskutovala na ovu temu. Posebno su drske i bezobrazne izmjene koje je aktuelni direktor Hrelja uradio na izmjeni Pravilnika o radu kako bi sebi lično pogodovao, evo nekoliko od njih:

1. Nakon prestanka mandata, kao i u slučaju razrješenja generalnog direktora sa ove pozicije iz bilo kojeg razloga, generalni direktor ima pravo po vlastitom izboru na otpremninu ili pravo na zasnivanje radno-pravnog odnosa sa JU “Apoteke Sarajevo” na neodređeno vrijeme. Otpremnina iznosi najmanje 12 bruto plata iz posljednjeg mjeseca.

2. Zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme uz zadržavanje visine plate koja ne može biti niža od plate ugovorene ugovorom o pravima, obavezama i ovlaštenjima generalnog direktora.

3. Ako do razrješenja mandata generalnog direktora dođe prije isteka 24 mjeseca mandata, pripada mu naknada u iznosu od najmanje 12 do najviše 24 pripremljenih ukupnih plata iz posljednjeg mjeseca, a nakon isteka 24 mjeseca mandata, pripada mu naknada u iznosu od najmanje 6 do najviše 10 primljenih ukupnih plata iz posljednjeg mjeseca.

SRAMOTA!

pressmedia.ba