Nakon četiri godine održana prva sjednica Državnog komiteta bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva BiH

Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine trebalo bi da u roku od 60 dana završi konačnu verziju Nacrta programa bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva, odlučeno je na prvoj sjednici Državnog komiteta bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva BiH.

U Sarajevu je, nakon četiri godine, ministar komunikacija i transporta BiH i predsjedavajući Državnog komiteta bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva BiH Vojin Mitrović sazvao i vodio prvu sjednicu ovog tijela.

Na sjednici su doneseni određeni zaključci u vezi sa radom Državnog komiteta a sve u cilju podizanja bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva na viši nivo imajući u vidu da Državni komitet prije četiri godine nije funkcionisao.

Prvoj sjednici Komiteta prisustvovali su ministar bezbjednosti BiH Selmo Cikotić, glavni tužilac Tužilaštva BiH Gordana Tadić, zamjenik ministra odbrane BiH Marko Okolić, direktor Obavještajno-bezbjednosne agencije BiH Osman Mehmedagić, direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH Mirsad Vilić, generalni direktor Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH Čedomir Šušnjar, direktor Agencije za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi BiH Davorin Primorac, zamjenik direktora Granične policije Fahrudin Helač, savjetnik ministarke inostranih poslova BiH Denis Hadžović i savjetnik direktora Državne agencije za istrage i zaštitu Dalibor Milošević.

BHRT