Za razvoj male privrede u Kantonu Sarajevo 8,49 miliona KM

Vlada Kantona Sarajevo je, na prijedlog Ministarstva privrede KS-a, usvojila Godišnji plan provođenja Programa razvoja male privrede za 2021. godinu s iznosom poticajnih sredstava od 8,49 miliona KM.

Ovaj plan uključuje kreditiranje subjekata male privrede pod povoljnijim uslovima, subvencioniranje/refundiranje kamata po preuzetom kreditu kod komercijalnih banaka, poticaj za tehnološku modernizaciju, primjenu standarda kvalitete i digitalizaciju poslovanja, poticaj za nova ulaganja u tehnološku modernizaciju i primjenu standarda kvalitete u cilju unapređenja konkurentosti i/ili novog zapošljavanja.

U planu su i poticaji projektima promocije obrtništva, poticaj za obuku mladih za obrtnička-zanatska zanimanja i zapošljavanje, poticaj za unapređenje IT preduzetništva, poticaj za unapređenje preduzetništva u domenu pružanja administrativnih usluga dominantno izvozne orijentacije, poticaj novoosnovanim – startup subjektima male privrede, poticaj razvoja ženskog preduzetništva i poticaj za razvoj poduzetništva mladih.

“Provođenje poticajnih mjera iz ovog plana ima za cilj stabilizaciju ekonomskog stanja privrede usljed pandemije, razvoj male privrede, te nova zapošljavanja u Kantonu Sarajevo”, istakao je ministar privrede KS-a Adnan Delić.

Delić je dodao i da je za realizaciju ovih ciljeva Ministarstvo utvrdilo poticajne mjere kojima se osigurava dostupnost izvora finansiranja kroz kreditiranje subjekata po povoljnijim uslovima i subvencioniranje kamata po ranije preuzetim kreditima kod komercijalnih banaka, te stabilizaciju i unapređenje poslovanja, podršku likvidnosti i podršku za nova ulaganja i nova zapošljavanja u Kantonu Sarajevo.

“Od naprijed navedenih pojedinačnih programa posebno ističemo Program – Kreditiranje subjekata male privrede pod povoljnijim uslovima, koji uključuje poticajna sredstva u iznosu od 5 miliona KM za stoprocentno sufinansiranje kamatne stope na kredite koje korisnik kredita ugovori s komercijalnom bankom, prethodno odabranom od Ministarstva privrede KS-a, i to za cijeli ugovoreni period otplate kredita, uključujući i grace period“, istakao je Delić , te istakao da je kroz ovu kreditnu liniju projicirano obezbjeđivanje kreditnih sredstava u iznosu od najmanje 90 miliona KM, a planirano je da se ista plasiraju putem više komercijalnih banaka.

U narednih petnaest dana će biti objavljeni javni pozivi za pojedinačne programe iz ovog Godišnjeg plana.

pressmedia.ba