Efekti novoga zakona o elektičnoj energiji već vidni

Dom naroda Parlamenta Federacije ljetos je potvrdio odluku Zastupničkog doma i usvojio Zakon o dopunama Zakona o električnoj energiji, koji predviđa zabranu planiranja i izgradnje novih mini hidroelektrana u većem bh. entitetu. Odluka je došla kao rezultat pritiska i desetogodišnje borbe aktivista suprotstavljenih izgradnji ovakvih postrojenja.

Ministarstvo energije Federacije BiH pri izradi je interveniralo s ciljem da se Zakon o elektičnoj energiji dopuni na način da se detaljno definira pojam mini hidroelektrana i odredi snaga.

– Odredili smo da su to hidroelektrane snage do 10 megavata. One su ta kategorija i na njih se stavlja zabrana izdavanja energetskih dozvola, osim hidroelektrana koje se mogu graditi na sistemima za vodosnabdijevanje, kazao nam je savjetnik ministra za energiju Halko Balavac.

Glas zajednica

Lokalne zajednice su uglavnom prosvjedovale protiv izgradnje ovakvih postrojenja. Do danas je u Bosni i Hercegovini izgrađeno 105 ovakvih objekata, a u postupku je oko 430 mini hidroelektrana.

– Smatram da ove male hidrocentrale koje su u postupku – to će biti zaustavljeno iz razloga što se vidjelo da prave više štete nego što imamo benefita. Treba da se okrećemo drugim obnovljivim izvorima kao što je solarna i vjetroenergija, smatra profesor Sanel Riđanović s Univerziteta Džemal Bijedić, koji je bio jedan od najglasnijih eko aktivista protiv gradnje.

Od Općine Konjic u koju je investirano na Neretvici Elektroprivreda BiH uskoro će tražiti povrat novca. Bez obzira što minihidroelektrane ne proizvode željene količine energije, nastojalo se, kažu, investirati s ciljem da se pomogne stanovništvu.

– Mi znamo šta se dešavalo svih prethodnih 15, 20 godina, i kao invetitor smo htjeli pokazati kako se to na odgovoran način treba graditi u BiH. Mi smo prve dvije elektrane koje smo planirali graditi – to su dvije elektrane ukupne snage pet megavata. Samo jedan agregat u Hidroelektrani Jablanica je 35 megavata, a imamo ih šest, rekao je nedavno u program BHT1, ravnatelj EP BiH Samir Andelija.

– Naši ljudi i naše rijeke su pobijedili, poručio je na društvenim mrežama ekološki aktivista Anes Podić iz sarajevske udruge Ekoakcija.

Donja granica

Dodao je da ovim spriječena izgradnja 11 MHE na 60 rijeka te da su značajno povećane šanse da će biti spriječena gradnja još 62 MHE na 39 rijeka u ovom entitetu.

Zabrana je usvojena glasovima 33 zastupnika uz jedan suzdržan glas i bez glasova protiv, u okviru usvojenog Zakona o dopunama Zakona o električnoj energiji u FBiH.

Granična snaga koja dijeli hidroelektrane na male i velike, razlikuje se od države do države. U Europi se sve više prihvata kapacitet od deset megavata instalirane snage kao gornja granica koju su podržali Europsko udruženje malih hidroelektrana i Europska komisija.

Ranije su u našemu listu o benefitima koje donose lokalnim zajednicama i stanovništvu, govorili investitori. 

R. K.