Roditeljima i starateljima vratiti do 3.000 KM PDV-a

Mira Pekić i Branislav Borenović, poslanici u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, podnijeli su u petak poslaničku inicijativu kojom su zatražili povrat PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe, u ukupnom iznosu do 3.000 KM u prve dvije godine uzrasta djeteta.

Zamišljeno je to na način da roditelji, odnosno staratelji, kao kupci ostvare ovo pravo na osnovu pismenog zahtjeva koji se podnosi regionalnoj jedinici Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, na čijem području imaju prebivalište.

“Gornja granica povrata PDV-a za prvu godinu starosti djeteta je 2.000 KM, a za drugu godinu 1.000 KM. Prilikom podnošenja prvog zahtjeva za povrat PDV-a roditelj, odnosno staratelj, dužan je priložiti dokumente kojima dokazuje da su ispunjeni uslovi propisani zakonom, odnosno podzakonskim aktima. Uz svaki podneseni zahtjev roditelj, odnosno staratelj, dužan je priložiti fiskalne račune koje je izdao prodavac hrane i opreme, kao dokaz o kupovini”, navedeno je u inicijativi, koja je u posjedu “Nezavisnih novina”.

Kako je naglašeno, hranom i opremom za bebe za koju se može ostvariti povrat PDV-a smatraju se: hrana za bebe, pelene, krevetac, kolica, stolica za hranjenje i auto-sjedalica.

Inicijatori ističu da u situaciji kad imamo stalni odliv mladih ljudi u inostranstvo, pad nataliteta, kontinuiran rast cijena osnovnih životnih namirnica koji na adekvatan način nije praćen rastom ličnih primanja građana da bi ovo bila jedna od sistemski značajnih mjera za poboljšanje demografske situacije u BiH.

“Ova mjera bi, kao jedan od faktora stimulacije, uticala i na porast nataliteta te ne predstavlja samo deklarativnu podršku, nego bi se na ovaj način roditeljima umanjio dio izdvajanja iz kućnog budžeta za kupovinu opreme i hrane za bebe”, navode oni.

Zatraženo je da Predstavnički dom obaveže Savjet ministara BiH da u roku od 60 dana pripremi Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o porezu na dodatnu vrijednost kojim bi ova inicijativa bila sprovedena u djelo.

Pekićeva i Borenović u obrazloženju navode da je u Zakonu o Savjetu ministara BiH propisano da Savjet ministara, na zahtjev Parlamentarne skupštine BiH, priprema prijedloge zakona, drugih akata i potrebnih materijala.

“Potrebno je pripremiti izmjene, odnosno dopune Zakona o porezu na dodatnu vrijednost. Prijedlog zakona treba da bude sačinjen na način da omogući povrat PDV-a na kupljenu hranu i opremu za bebe”, navode poslanici.

Predloženo je da UIO BiH, nakon usvajanja izmjena i dopuna zakona, podzakonskim aktima propiše rokove i način povrata PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe.

Jovan Radovanović, predsjednik Udruženja porodica “4+” Banjaluka, kaže da je inicijativa dobrodošla i nada se da će ona što prije biti realizovana.

“Bio bih zadovoljniji da se to desilo prije nekoliko godina, kada smo predlagali da se ukine PDV za dječju opremu i hranu. Ali, bolje ikad nego nikad. Iskreno se nadam da će to proći svu proceduru i da će biti usvojeno”, rekao je Radovanović za “Nezavisne novine”.

On dodaje da bi realizacija ove inicijative i te kako pomogla roditeljima.

“Izračunali smo koliko iznose troškovi roditelja za jednu bebu na godišnjem nivou i riječ je o, čini mi se, 6.400 maraka. Svakako je dobro kada se određeni iznos vrati”, naglasio je Radovanović.

Inicijativom obuhvaćeni

  • hrana za bebe,
  • pelene,
  • krevetac,
  • kolica,
  • stolica za hranjenje,
  • auto-sjedalica.