U BiH prosječna plata 1. 269 KM: Koliko ljudi zarađuje ispod ovog iznosa?

Prosječna plaća u Bosni i Hercegovini iznosi 1.269 maraka, dok je broj zaposlenih u septembru 2023. godine iznosio je 850.523. Prema podacima državne Agencije za statistiku, najviše prosječne neto plate u prethodnom kvartalu su bile u finansijskoj i djelatnosti osiguranja – 1.825 KM, proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji 1.772 KM i sektoru informacija i komunikacija 1.863 KM.

U prvom sektoru radi  18.369 radnika, drugom 17.262, dok treći sektor informacija i komunikacija ima 29.151 zaposlenih. S druge strane najviše zaposlenih je u prerađivačkoj industriji, čak 168.022, a njihova prosječna plata 1.009 KM. Po brojnosti slijede zaposleni u trgovini na veliko i malo, zajedno sa zaposlenima u oblasti popravki motornih vozila i motocikala gdje radi 155. 788 radnika za prosječnu platu 986 KM.

U građevinarstvu radi 40.813 sa prosječnom platom 958 KM. Broj zaposlenih po sektorima i prosječne plate po sektorima: U istom mjesecu, martu, sindikalna potrošačka korpa koju je Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine izračunao iznosila je 2.993,50 KM i od prosječne plate je veća za čak 1.729.50 KM Takođe potrošačka korpa raste puno brže nego prosječna plata. Poređenja radi prije 14 godina- 2009. godine prosječna plata je prema podacima Agencije za statistiku BiH bila 790 KM dok je u istom tom periodu potrošačka korpa bila 1.396 KM. To znači da je do septembra ove godine plata porasla za 479 KM, a potrošačka korpa za čak 1.597.50 KM!

Međutim i ovi porazni podaci o puno većem rastu troškova života od rasta plata, su uljepšana stvarnost kada sve ovo uporedite sa činjenicom da gotovo 60 posto zaposlenih radnika prima platu manju od prosječne!

 

(6yka.com)